Protest STOP GMO Wrocław

wroclaw

Pod wrocławską Iglicą, w otoczeniu wielu funkcjonariuszy służb porządkowych, dnia 13.09.2011. odbyła się stanowcza pikieta obywatelska zachęcająca obecnego ministra rolnictwa do wprowadzenia zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych : kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora.