Do Wójtów i Burmistrzów Wódarzy Pięknych Polskich Gmin

Stowarzyszenie Polska Gliwice 28.02.2013
Wolna od GMO
Ul. Jagiellońska 21
44-100 Gliwice

Do Wójtów i Burmistrzów Włodarzy Pięknych Polskich Gmin

W oparciu o Ustawę o nasiennictwie podpisaną przez prezydenta w grudniu 2012 oraz rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające zakaz stosowania ziarna kukurydzy GMO kierujemy do Państwa Apel w imieniu swoim, ale również w imieniu całego Świadomego Społeczeństwa Naszego Kraju o przekazanie wszystkim rolnikom w Państwa Gminie poprzez podległe Państwu służby rolne załączonych poniżej informacji.

Pomimo, iż już od 2006 roku wszystkie województwa w Polsce uchwałami swoich sejmików ogłosiły się jako strefy wolne od GMO to wielkie korporacje i koncerny chemiczne wszelkimi sposobami próbują dokonać skażenia genetycznego terytorium naszego kraju opatentowanymi przez siebie uprawami GMO.

Wiele krajów Europy takie jak: Niemcy, Francja, Włochy, Austria, Szwajcaria, Węgry, Luksemburg, Bułgaria, Grecję skutecznie zdecydowały – wyrażając wolę swoich obywateli w oparciu o badania naukowe – o zakazie upraw roślin modyfikowanych genetycznie na swoim obszarze.

Rządy tych krajów mają świadomość tego, o czym donoszą liczne badania niezależnych od korporacji Instytutów Naukowych, jakie negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz dla całego ekosystemu powodują uprawy genetycznie modyfikowane.

Jako Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO reprezentujące formalnie Koalicję Polska Wolna od GMO, już od kilkunastu lat czynimy starania wraz z wieloma innymi organizacjami w kraju, aby nie dopuścić do nieodwracalnych w skutkach zmian, jakie spowodowałoby doprowadzenie do uprawy genetycznie zmodyfikowanych organizmów na terenie Polski.

Dopiero w styczniu.2013 roku ,rząd będąc pod presją społeczną (już 75% społeczeństwa polskiego jest przeciwko GMO) wydał rozporządzenie o zakazie upraw roślin genetycznie modyfikowanych.
Ustawa o nasiennictwie nie zakazuje koncernom obrotu materiałem GMO i rolnicy mogą zostać nakłonieni (zmanipulowani) do zakupu materiału, którego nie będą mieli prawa wysiać-rozporządzenie ,co narazi ich na straty. Dlatego przekazanie tej informacji rolnikom jest tak ważne.

Oprócz negatywnych skutków dla zdrowia i życia wielu organizmów mamy na świecie wiele przykładów, jakie negatywne skutki wywiera to na cały ekosystem przyrodniczy, na ekonomię tych krajów, gdzie dopuszczono i pozwolono wprowadzić wielkim koncernom ich eksperymenty żywnościowe oparte na GMO.

Nie jest tajemnicą, że jedynym celem tych koncernów jest własny interes poprzez opatentowanie żywności na dodatek szkodliwej.

Przykładem krajów takich negatywnych skutków, do jakich doprowadziły nieodpowiedzialne decyzje ich rządów mogą być chociażby Kanada, USA, Argentyna, Indie i wiele innych krajów Azji i Afryki.
Stepowienie ziemi i jej skażenie, utrata różnorodności biologicznej, zatrucie i wyginięcie pszczół, bankructwa setek tysięcy rolników, tragedie ich rodzin i spowodowane tym wiele tragicznych samobójczych decyzji farmerów to tylko nieliczne skutki spowodowane uprawami roślin modyfikowanych genetycznie.

Kierujemy ten apel do Państwa, jako Gospodarzy Polskich Gmin, aby poprzez odpowiedzialne, podległe Państwu służby działające w Państwa Gminach dotrzeć z informacją do jak największej grupy rolników poprzez wybranych przez nich reprezentantów tj. sołtysów.

W załączonych materiałach do Państwa przekazujemy informacje, w krótkich zdaniach, czym jest GMO i jakie już negatywne skutki spowodowało na świecie, jak również informacje o skutkach prawnych wprowadzonej właśnie ustawy.

Tylko tą drogą z racji zbliżających się terminów agrotechnicznych możemy dotrzeć jak najszybciej i do jak największej rzeszy rolników, aby w sposób świadomy mogli ochronić się przed manipulacjami i praktyką wielkich koncernów, ich biznesów i skutkami, jakie niosą uprawy genetycznie modyfikowane.

Kierując do Państwa ten apel pozwoliliśmy sobie załączyć sugestię w jaki najlepszy sposób można by było z materiałami przekazanymi Państwu dotrzeć do jak największej grupy rolników w Państwa gminie, ale oczywiście ostateczne decyzje pozostawiamy Państwu (spotkania z rolnikami, doradcy rolni, korespondencja bezpośrednia itp).

Przekazanie tych informacji jest niezmiernie ważne, gdyż tylko poprzez świadomość istniejących zagrożeń, jakie niesie GMO sami rolnicy będą mogli zadbać o przyszłość swoich gospodarstw i stanowić o przyszłości i rozkwicie całej gminy.

Będąc w przekonaniu, że dobro Gminy i wszystkich jego mieszkańców jest również Państwa dążeniem z góry dziękujemy za przekazanie przesłanych Państwu informacji rolnikom Państwa Gminy.

Bylibyśmy wdzięczni Państwu za informacje, jakie działania w związku z ustawą oraz naszym apelem zostały podjęte w Państwa Gminie.

Z wyrazami szacunku

Anna Szmelcer
Prezes Stowarzyszenia
Tel. 607 295 055
mail: a.szmelcer@gmail.com
Więcej informacji o zagrożeniach GMO znajdziecie Państwo na stronie www.icppc.pl
www.gmonie.pl