Powstrzymajmy budowę fabryki zmutowanych nasion

Monsanto wzmacnia swą pozycję na świecie, budując nową, olbrzymią fabrykę zmutowanych nasion w Argentynie. Sofía Gatica to mieszkająca w Argentynie matka, która sprzeciwiła się koncernowi, ale spotkały ją za to groźby śmiercią i pobicie. Nie mamy czasu do stracenia – wesprzyjmy ją i powstrzymajmy budowę fabryki.
Monsanto produkuje modyfikowane genetycznie nasiona, które w połączeniu z toksycznymi pestycydami tworzą wyniszczające ‘monokultury’ — gdzie nie rośnie nic innego poza wybraną rośliną — które pokrywają coraz większe połacie naszej planety. Obecnie koncern planuje wybudować w Córdobie jedną z największych na świecie fabryk modyfikowanych genetycznie ziaren.
Sofía, obawiając się zagrożeń zdrowotnych ze strony fabryki, stanęła na czele protestów, które poparło niemal 70% mieszkańców okolicy. Jeśli przez najbliższe 3 dni dołączy do niej 1 milion naszych członków, możemy nadać sprawie większego rozgłosu w lokalnych mediach, opublikować petycję za pomocą kampanii reklamowej i zmusić nielubianą prezydent Argentyny do zamknięcia fabryki i zatrzymania propagowania toksycznego rolnictwa Monsanto:
Stop Monsanto in Argentina
Monsanto w Argentynie
Monsanto w Argentynie 2
Prezydent Kirchner doświadcza spadku popularności i nie może pozwolić sobie na stawianie zysków Monsanto ponad dobrem narodu.
W olbrzymiej fabryce do modyfikowania nasion używane będą toksyczne chemikalia, co brzmi dość absurdalnie, skoro normalne nasiona pochodzą od roślin. Jednak w przerażającym nowym świecie według wizji Monsanto jest inaczej – rośliny są modyfikowane genetycznie, aby były bezpłodne , dzięki czemu rolnicy mogą hodować żywność tylko, jeśli kupią nasiona od Monsanto! W USA nawet 90% niektórych gatunków zbóż hodowanych jest z nasion wyprodukowanych przez Monsanto, a dzięki nowej olbrzymiej fabryce w Argentynie ta niesławna firma wzmocni swą pozycję na świecie.
Groźby i pobicie Sofíi i innych protestujących to ostatnia kropla goryczy – powstrzymajmy inwazję Ameryki Południowej przez Monsanto i zacznijmy naprawiać szkody wyrządzone naszym ekosystemom przez ich produkty:
Część ludzi argumentuje, że modyfikowanie genetyczne stanowi odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie na produkty rolnicze. Przyszłość może przynieść wiele zalet, ale często są one rozdmuchiwane przez korporacyjne machiny reklamowe (tak jak na przykład slogan, że modyfikowane genetycznie nasiona ‘nakarmią świat’, bo są bardziej wydajne niż zwykłe – w rzeczywistości istnieje niewiele dowodów na poparcie tej teorii), a zyski korporacji są często stawiane ponad dobrem ludzi i planety. Rządy powinny rozważyć ryzyka i dobrodziejstwa dla ludności, ale Monsanto potrafi sprawnie podważać władzę demokratyczną. W USA koncern przeforsował przepis, w myśl którego sędzia nie może wycofać produktu Monsanto z rynku nawet, jeśli stanowi on zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności!
W zastraszającym tempie nasza planeta ulega zmianom za sprawą modyfikowanego genetycznie, przemysłowego rolnictwa, a nasze rządy pozostają pod zbyt dużym wpływem amerykańskiej mega-korporacji stanowiącej jądro problemu – korporacji, która stopniowo przejmuje kontrolę nad światową produkcją żywności. Nie pozwólmy, aby nasze dzieci i wnuki musiały stanowić czoła światu żywionemu przez Monsanto – możemy powstrzymać ich już dziś.
Z nadzieją,
Ricken, Meredith, Laura, Nick, Alice, Luis, Marie, Nadia i cały zespół Avaaz
Więcej informacji:
Atak na aktywistów protestujących przeciwko Monsanto (RT)
https://www.rt.com/news/argentina-monsanto-protest-clashes-483/
Powodowane przez pestycydy choroby wywołują protest przeciwko Monsanto w Argentynie (DW)
http://www.dw.com/en/pesticide-illness-triggers-anti-monsanto-protest-in-argentina/a-17013525
Wady wrodzone, rak w Argentynie powiązane z agrochemikaliami: dochodzenie AP (CTVNews)
http://www.ctvnews.ca/health/birth-defects-cancer-in-argentina-linked-to-agrochemicals-ap-investigation-1.1505096
Sofia Gatica (The Goldman Environmental Prize)
http://www.goldmanprize.org/recipient/sofia-gatica/
Złe nasiona Argentyny (Al Jazeera)
http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2013/03/201331313434142322.html
Monsanto sieje strach (Vanity Fair)
http://www.vanityfair.com/news/2008/05/monsanto200805

Konferencja 'Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję rolną'

W dniu 10.12.2013 w MRiRW przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Instytu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instyt Badawczy zatytułowna 'Wpływ zielonej biotechnologii na sektor nasienny i produkcję rolną'.
Mimo iż, jak twierdzili organizatorzy, zostało zaproszonych na konferencję ponad stu uczestników, przebiegała praktycznie przy pustej sali, gdyż dotarło na nią zaledwie około 20 osób. Zaznaczyć należy, że ta quasi-publiczność składała się praktycznie wyłącznie z bezpośrednich współpracowników i prelegentów oraz trzech działaczek należących do Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Można więc śmiało powiedzieć, że konferencja zorganizowana została dla trzech w/w uczestniczek. Z przykrością stwierdzamy, że MRiRW i IHiAR nie są w stanie zainteresować osób działających w branży konferencją, która dotyczy jednego z kluczowych tematów gospodarki kraju i która bądź co bądź, wymagała sporych nakładów finansowych, poniesionych, jak by nie było, przez społeczeństwo.
Prof. J. Zimny, podczas mowy otwierającej konferencję, określił ją: „…to nasze spotkanie…” I tak to właśnie wyglądało, jak spotkanie grupy roboczej w celu omówienia wyników badań. Trzeba jednak przyznać, że z ust niektórych prelegentów padły słowa w miarę rzetelne, bowiem w podsumowaniu konferencji uczestnicy usłyszeli, że wprawdzie zgodnie z wynikami uzyskanymi przez IHiAR „koegzystencja jest możliwa” (choć z wielu innych badań wynika, że nie jest bezpieczna), lecz „nie ma większego sensu”, ponieważ „bilans korzyści wynikających z wprowadzenia form GM kukurydzy do uprawy w Polsce nie jest jednoznacznie korzystny. Wykazane różnie w uzyskiwanych nadwyżkach bezpośrednich (w plonowaniu odmian kukurydzy GM*) nie są wysokie, a różnice w cenach ziarna mogą zniwelować korzyści wynikające z wyższego plonowania odmian zmodyfikowanych.” Ponad to „stwierdzone różnice w plonach i efektywności uprawy GMO nie uwzględniały ewentualnych kosztów związanych z koniecznością zapewnienia zasad koegzystencji z uprawami konwencjonalnymi i ekologicznymi”. Dalej czytamy, że: „z pewnością w mniej lub bardziej odległej przyszłości ta technologia będzie wprowadzona także w Polsce”, choć „może będą to inne modyfikacje, mniej kontrowersyjne niż ta polegająca na wprowadzeniu genu Bt”. Zatem ” polskie ośrodki i firmy hodowlano-nasienne muszą prowadzić prace badawcze, by być na to przygotowanym”. Słuchacze byli również poinformowani, że zagrożenia wynikające z wprowadzenia upraw GMO do Polski to: „możliwy spadek dochodu z tytułu eksportu polskiej żywności oraz osłabienie polskich hodowców kukurydzy, tj. straty spowodowane utratą znacznej części najbardziej dochodowego rynku. Istnieje więc realne zagrożenie, że zamiast spodziewanych wzrostów przychodów rolnicy mogą zostać ze swoją produkcją w gospodarstwach, tak, jak to ma miejsce w Czechach.” opracowała Lena H.

Konferencja

Pod koniec zadałam pytanie,które zostało wyśmiane przez szanowne grono profesorskie
Kto daje jednej generacji prawo do skazywania przyszłych pokoleń na takie toksyczne i wynaturzone dziedzictwo ??? Odpowiedz : a Ewa zerwała jabłko, tym optymistycznym akcentem kończymy… i zadaje pani trudne pytanie.