Dwa stoły, dwie drogi. Czy żywność od polskiego rolnika będzie nielegalna?

W dniu 25.02.2014 miała miejsce akcja protestacyjna pod Pałacem Prezydencki zatytułowana DWA STOŁY – DWIE DROGI, której celem było wskazanie na palące bolączki rolników w naszym kraju. Info na temat akcji dołączam poniżej.

W ramach akcji został przekazany Prezydentowi list-petycja (w załączniku) od polskich rolników i prośba o pilne poparcie postulatów tej grupy społecznej i pilną pomoc w rozwiązaniu jej problemów.
Mimo zapewnień Ministra Dziekońskiego z gabinetu Prezydenta RP, że wszystko jest pod kontrolą i będzie rozwiązane, nie czujemy się przekonani, że tak faktycznie jest. Jak się bowiem okazało, nad sprawą sprzedaży wyrobów pochodzących z gospodarstw rolnych gabinet Prezydenta pracuje już od 3 lat z wynikiem miernym. Sprawa wyprzedaży ziemi, jak wynikało z wypowiedzi Ministra, nie została w ogóle zauważona. Trzeci problem, tj. prace nad rozporządzeniem w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego nowej odmiany kukurydzy GMO linii 1507 prawie już dopuszczonej w UE podobno dobiegają końca.

Dwastoly

W jeden dzień po akcji pod Pałacem Prezydenta miała miejsce ogólnopolska akcja protestacyjna rolników, a także masowy protest rolników pod Ministerstwem Rolnictwa.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i proszę o trzymanie ręki na pulsie i wspieranie naszych poczynań.
Z wyrazami szacunku
Lena Huppert w imieniu Stowarzyszenia Koalicji Polska Wolna od GMO