Raport pszczelarski 2014

RAPORTY PSZCZELARSKIE
AGROEKOSYSTEMY – GMO – PSZCZOŁY*
Brak pszczół prowadzi do kryzysu żywnościowego
Departament Rolnictwa USA martwi wyginięcie milionów pszczół a naukowcy ostrzegają, że trend ten może zagrozić bezpieczeństwu żywności. Problem jest ogólnoświatowy, w ponad połowie krajów europejskich brakuje pszczół do zapylania roślin, np. w Wielkiej Brytanii potrzeba ich cztery razy więcej. Brak pszczół umożliwia wprowadzanie samo zapylających się drzew owocowych GMO, których owoce bez zapachu i bez odporności na pestycydy, dają plony niższe niż drzew zapylanych krzyżowo. Dziko żyjące owady zapylające powinny być bardziej chronione w środowisku polityką rolną i odpowiednimi metodami upraw – w przeciwnym razie narażamy się na ogromne straty finansowe i potencjalny kryzys żywnościowy – napisał Chris Carrington, The Daily Sheeple 2014.01.09 Link Text
Jeszcze jedna przyczyna CCD – tytoń GMO
Występujący na tytoniu GMO zmutowany wirus pierścieniowej plamistości tytoniu ( ang. Tobacco Ringspot Virus, TRSV) może być brany pod uwagę jako odpowiedzialny za CCD. Opublikowane w styczniu 2014 roku wyniki połączonych badań Służb Badawczych Ministerstwa Rolnictwa USA w Beltsville w Stanie Maryland i Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych w Beijing ujawniły, że jest możliwe przeskoczenie wirusa ze świata roślinnego do świata zwierzęcego, choć wymaga to pokonania sześciu poziomów w biologicznej hierarchii. Jilian Li z Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych powiedziała, że: rezultaty naszych badań dają pierwszy dowód, że pszczoły narażone na pyłek zarażony wirusem mogą być również zainfekowane i że zakażenie może się szeroko rozprzestrzeniać horyzontalnie między pszczołami i także pionowo od królowej matki do jajeczek. Co ciekawe,że to skażenie może pochodzić od tytoniu, który został zmodyfikowany genetycznie w 1982 roku jako pierwsza roślina i był wykorzystywany bardzo często do badań naukowych. Autor tego artykułu, David Knight, kończy słowami: „To czarny scenariusz genetycznych modyfikacji, bo inżynieria transgeniczna może stwarzać, chyba nie mając takiego zamiaru, złośliwe szczepy wirusów, które są zdolne zdmuchnąć nasze zasoby żywności i nas ludzi przy pomocy cyngla genetycznego”. Więcej czytaj na stronie FORUM PSZCZELARSKIE PASIEKI MICHAŁÓW GMO i herbicydy niszczą pszczoły, motyle, ptaki i ekosystem.
Niektóre pestycydy z klasy neonikotynoidów stosowane do zaprawiania nasion roślin GMO, są odpowiedzialne za masowe ginięcie pszczół, motyli, ptaków. Przy okazji roślin GMO trzeba wymienić też herbicyd Roundup, który dziesiątkuje owady zapylające, ryby, organizmy dziko żyjące i ktoś powie, ze i ludzi – napisali Katherine Paul i Ronnie Cummins ze Stowarzyszenia Organicznych Konsumentów 14.02.2014 w Common Dreams. Herbicyd Roundup stosowany jest w miastach, na trawnikach, drogach, boiskach i w parkach. Jakie nasiona i rośliny kupujemy do naszych ogrodów? Co robić, aby lekkomyślnie nie stosować neonikotynoidów i innych toksyn , które rozstrajają naszą żywność, glebę, wodę i przyrodę, oraz jak znaleźć trwały alternatywny model bez chemii. W 2014 roku w lutym, w czasie krajowego tygodnia dla pszczół (National Bee Week of Action) ponad 27 tysięcy działaczy w USA wysłało karty walentynkowe do magazynów (Home Depot amd Lowe) apelując, by zaniechali sprzedawania roślin ogrodowych zaprawianych neonikotynoidami. Zebrano 650 000 podpisów na petycji w tej sprawie, aby rośliny te zastąpiły organiczne (ekologiczne) alternatywy. Apelujemy do świadomości konsumentów bezwiednie kupujących rośliny zaprawiane neonikotynoidami, które zwabiają pszczoły i zabijają je. Atak chemicznego agrobiznesu nie dotyka tylko pszczół, których w USA od 2006 roku wyginęła jedna trzecia. Gdy w Unii Europejskiej zakazano stosowania neonikotynoidow przez dwa lata w celu wykonania dodatkowych badań, w USA Agencja Ochrony Środowiska może w najlepszym razie wprowadzić obowiązkowe etykiety ostrzegające na opakowaniach.

Neonikotynoidy są 10000 razy bardziej toksyczne niż DDT. Również inne pszczoły, błonkówki trzmiele, motyle, ćmy mogą pobrać dośc toksyn z kwiatów by narazić się na śmierć. 90 procent tych środków dociera do gleby, w której pozostają do 19 lat. Neonikotynoidy to nie jedyne toksyny zabijające pszczoły. 2,4-D , znany jako defoliant z Wietnamu, kojarzony z rakiem i wadami wrodzonymi, toksyczny dla pszczół, choć nie spowoduje natychmiastowej śmierci, to ostro ograniczy zdolniośc pszczół do reprodukcji.

Z kolei Roundup, jest stosowany w ogrodach i przy drogach (kolei), ale głównie w uprawie roślin GMO tj kukurydza, soja, burak cukrowy, rzepak canola i bawełna. Roundup jest stosowany łącznie z neonikotynoidami, co implikuje CCD, a jego aktywny związek – glyfosat – wykazał w badaniach wiele potencjalnych problemów dla zdrowia i środowiska. Jest związany z wymieraniem pszczół, ale także i motyli Monarch , niszcząc ich pokarm – mlecz zwyczajny. A zdaniem prof Karen Oberhauser z Uniwersytetu Minneapolis ten motyl, który jest pokarmem wielu ptaków, w łańcuchu troficznym przyczynia się do utrzymania ekosystemu. Czy wyrzucając GMO z rynku i dokonując przemiany w rolnictwo i ogrodnictwo organiczne uratujemy pszczoły ? Czy też staliśmy się głusi na stan otaczającego nas środowiska?
ŹRÓDŁO
http://www.commondreams.org/views/2014/02/14/gmos-are-killing-bees-butterflies-birds-and
*Duże straty pszczół w Ameryce Północnej *
W USA populacja pszczół spadła średnio o 30% , ale niektórzy pszczelarze ponieśli 90 straty.. Ma to związek z szerokim stosowaniem chemikaliów w rolnictwie, herbicydów, insektycydów i fungicydów. Na polach w rejonie Maine i Delaware stwierdzono od 9 do 21 środków chemicznych. Z powodu herbicydu Roundup wyginęły nie tylko pszczoły ale i motyle Monarch. Teraz głośno mówi się o wprowadzeniu zakazu stosowania wszystkich środków szkodliwych dla pszczół. ŹRÓDŁO
http://www.collective-evolution.com/2014/05/15/new-harvard-study-proves-why-the-bees-are-all-disappearing/
*W Kanadzie w 2014 roku uruchomiono program wspierania pasiek *
Pasieki powyżej 10 uli, które poniosą od stycznia do października 2014 roku straty pszczół przekraczające 40%..mogą ubiegać się o pomoc finansowa z tego programu, stąd można przypuszczać, że straty w poprzednich latach były dużo wyższe w wielu pasiekach. http://www.omafra.gov.on.ca/english/about/financialassistanceintro.htm
37 milionów pszczół , 600 rodzin pszczelich, utracił w 2013 roku w Kanadzie w Ontario pszczelarz Dave Schmit w Elmwood, gdy na dużych obszarach wyrosła kukurydza GMO. Podczas gdy wielu pszczelarzy obciąża winą za upadki pszczół i CCD neonikotynoidy, zwane także neonics”, i wiele krajów w Unii Europejskiej wprowadziło zakaz stosowania neonikotynoidów, Federalne Ministerstwo Rolnictwa Stanów Zjednoczonych nie wprowadziło takiego zakazu.

Nathan Carey, lokalny farmer zauważył niedostatek pszczół na swojej farmie i jest przekonany, że istnieje ścisły związek pomiędzy znikaniem pszczół a użyciem insektycydów. Opublikowane w czasopiśmie naukowym Państwowej Akademii Nauk USA studium3 wyjawiło, że neonikotynoidy zabijają pszczoły niszcząc ich systemu immunologiczny, co uniemożliwia pszczołom zwalczanie chorób i bakterii.

Zespół naukowców z Włoch pod kierunkiem Francesco Pennachio sugeruje, że narażenie na neonikotynoidy (klotianidyna) wywołuje wzrost poziomu pewnego białka, zwanego LRR, w pszczołach, które blokuje kluczowe białka ( NF-κB) w systemie immunologicznym odpowiedzialne za sygnalizację immunologiczną, tak, że pszczoły są bardziej podatne na szkodliwe wirusy. Gdy w doświadczeniu naukowcy zarazili pszczoły wirusem zdeformowanych skrzydeł 4 nastąpiło silne namnażanie się tego wirusa. Ten wirus powszechnie występuje u pszczół, ale jest utrzymywany pod kontrolą przez system immunologiczny, co nie jest już możliwe po narażaniu pszczół letalnymi dawkami neonikotynoidów. Francesco Nazzi z Uniwersytetu w Udine we Włoszech uważa, że należy wykonać dodatkowe badania toksykologiczne dla oceny wpływu chronicznego narażenia owadów na na sub-letalne dawki substancji neurotoksycznych używanych w rolnictwie, aby ustalić jak mogą one negatywnie wpływać na system immunologiczny i warunki zdrowia pszczół.
W Kanadzie najmniej owadów na rzepaku GMO stwierdzono już w 2002 roku w północnej części Stanu Alberta, kiedy w uprawach organicznych (ekologicznych), konwencjonalnych i na poletkach z genetycznie modyfikowanym rzepakiem typu canola (Brassica napus i Brassica rapa) odpornym na herbicyd, badano liczebność pszczół i deficyt zapylenia roślin zdefiniowany jako różnica między potencjalnym i aktualnym stopniem zapylenia roślin. Na poletkach organicznych deficyt zapylenia nie wystąpił, na poletkach konwencjonalnych był umiarkowany a największy był na poletkach z roślinami GMO. Największa liczebność owadów była na poletkach organicznych a najmniejsza na poletkach GMO, dając proporcjonalny stopień zapylenia Brassica napus. Ponieważ Brassica rape należy do gatunków obcopylnych, deficyt zapylenia nie wystąpił jako skutek dużej liczebności pszczół, a nie mniejszej zależności Brassica rape od owadów zapylających niż Brassica napus. Studium wykazało znaczenie dzikich pszczół dla produkcji rolniczej i trwałej produkcji nasion w niektórych agroekosystemach. Dla utrzymania w agroekosystemach trwałej produkcji żywności koniecznie należy wyjaśnić przyczyny małej liczebności owadów na rzepaku GMO odpornym na herbicyd. Ecological Society of America, 29 grudnia 2006. ŹRÓDŁO
http://www.sott.net/article/124149-Wild-Bees-Reject-Genetically-Engineered-Crop
W Wielkiej Brytanii, straty kolonii pszczół hodowlanych w zimie 2012/2013 wyniosły 29% a straty letnie 9.7%, podał Guardian w kwietniu 2014 roku. Są to ponoć jedne z najwyższych strat w Europie. Tylko w Belgii straty zimowe były wyższe, 34%., a we Francji straty letnie , 14%. We Włoszech było tylko 5% strat. Jednocześnie giną owady zapylające dziko żyjące. Jedna czwarta z 68 gatunków jest zagrożona wyginięciem!!! David Goulson z Universytetu w Sussex powiedział, że „to wydaje się dziwne, we Wspólnocie Europejskiej wydano ponad 3 miliony EURO na projekt dotyczący zdrowia pszczół i nie użyto w dokumencie ani razu słów pestycydy i insektycydy”
ŹRÓDŁO
http://www.theguardian.com/environment/2014/apr/07/britain-honey-bee-colony-deaths-worst-europe-study
W Wielkiej Brytanii – ubywa bioróżnorodności – ubywa pszczółUbytki pszczół wiążą się ze spadkiem bioróżnorodności, podał brytyjski korespondent Richard Black. Naukowcy brytyjscy i holenderscy donosili, kilka lat temu, że różnorodność pszczół i innych owadów zanika tak szybko jak różnorodność roślin, które one zapylają. Na Universytecie Reading odkryto, że w Wielkiej Brytanii pszczoły giną dwa razy szybciej niż w Europie kontynentalnej.
Zespół naukowców francuskich z Narodowego Instytutu Badań Rolniczych w Avignonie (INRA) podał, że pszczoły muszą mieć zróżnicowaną dietę aby ich system immunologiczny był w pełni sprawny i mógł sterylizować żywność dla kolonii pszczelej. Pszczoły karmione mieszaną pięciu pyłków miały wyższy poziom glukozydazy (GOX) niż pszczoły karmione pyłkiem jednej rośliny, nawet jeśli jej pyłek zawierał wyższy poziom białka. Pszczoły produkują glukozydazę (GOX) aby ochronić miód i pasze dla larw przed masowym atakiem mikroorganizmów i chorób. Pszczoły karmione pięciu pyłkami miały silniejszy system immunologiczny w porównaniu z karmionymi jednym, gdyż produkowały więcej tłuszczu, w którym gromadzą środki bakteriobójcze.

Obok dotychczas sugerowanych przyczyn masowego ginięcia pszczół: (IAPV)izraelski wirus ostrego paraliżu, warroza, pestycydy, spadek genetycznej różnorodności pszczół w zawodowych pasiekach, oraz zmian klimatu, badania INRA wskazują, że pszczoły do wytworzenia chemicznego systemu ochrony potrzebują zróżnicowanych białek, bez których są bardziej podatne na choroby.
David Aston przewodniczący Brytyjskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy wyraził nawet opinię, ze pszczoły lepiej niż na monokulturach rzepaku mają się w mieście w parkach i ogrodach o większej różnorodności roślin. Ta opinia koreluje z sytuacją pszczół w USA, gdzie pszczoły wożone dookoła kraju dla zapylenia plantacji roślin komercyjnych, np. migdałowców, mają dostęp do jednego pyłku, uważa dr Alaux z INRA. Do tego dochodzi spadek różnorodności genetycznej pszczół w USA. W Wielkiej Brytanii farmerzy są włączeni w programy środowiskowe przyjazne dla dziko żyjących organizmów, a rząd francuski promuje nasadzenia roślin miododajnych wzdłuż dróg.

ŹRÓDŁO
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8467746.stm
Kumulatywny stres niszczy rodziny pszczele
Badania na Uniwersytecie Londyńskim nad wpływem subletalnych dawek pestycydów na rodziny trzmiele wykazały zakłócenie społecznej organizacji kolonii, osłabiające współpracę robotnic w karmieniu, termoregulacji, dbaniu o czerw, utrzymaniu jej funkcjonowania. Kolonia owadów może buforować niektóre skutki stresu, jeśli jednak zbyt wiele pszczół zostanie nim dotkniętych, trwały umiarkowany stres może doprowadzić do załamania i upadku kolonii. W doświadczeniu, przez ponad 42 dni podawano ośmiu rodzinom trzmieli neonikotynoidy w subletalnych dawkach, na które pszczoły mogą być normalnie narażone podczas zbierania pyłku. Dla porównania, osiem rodzin otrzymywało pyłek niezanieczyszczony. Mierzone parametry: wzrost kolonii, śmierć owadów i wykluwanie się czerwiu, ujęto w algorytmie wyrażającym wpływ stresu na wzrost kolonii. Już po trzech tygodniach prowadzenia doświadczenia tylko rodziny kontrolne rosły normalnie, rodziny poddane neonikotynoidom kurczyły się, nastąpiło zakłócenie ich funkcjonowania, ale nie śmierć. Gdy pestycyd stresował pszczoły, stawały się one powolniejsze i niezdolne do wypełniania swoich zadań w ulu. Taki stan ożywionych trupów „Zombi” wpływał na zdolność pozostałych pszczół do utrzymania kolonii. Niedożywienie z powodu szybkiego obumierania dzikich kwiatów, oraz zła pogoda mogą spowodować kumulatywny stres, który może doprowadzić do upadku kolonii. „To wyjaśnia dlaczego tak trudno uchwycić związek pomiędzy pojedynczym czynnikiem stresującym a upadkiem kolonii.” – zauważyli naukowcy, relacjonuje Todd Woody@greenwombat 8. 10.2013.
ŹRÓDŁO
http://qz.com/133155/why-the-worlds-bees-are-dying-theyre-stressed-out/
Insektycydy ograniczyły pobieranie pyłku Neurotoksyczne działanie neonikotynoidów dotyka podstawowej funkcji pszczół – zbierania pyłku i nektaru, dowodzi zespół brytyjskich naukowców. Prof Dave Goulson z Universytetu Sussex, w naukowym czasopiśmie Ecotoxicology podał, że polowe dawki pestycydu imidacloprid zmniejszyły pobieranie pyłku przez trzmiele o ponad jedną trzecią. A Hannah Feltham z Uniwersytetu Stirling stwierdziła, że nawet bardzo małe dawki tych neurotoksyn są zdolne do zakłócić zbiór z pożytków, co stwarza poważne zagrożenie dla zapylania roślin. To studium daje podstawy dla wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania tych środków w krajach Unii Europejskiej – uważa Goulson.
ŹRÓDŁO
https://www.rt.com/news/bees-pesticides-pollen-study-553/
W Holandii zakazano stosowania neonikotynoidów
Parlament w marcu 2014 wprowadził nowy zakaz stosowania w rolnictwie i handlu detalicznym wszystkich rodzajów neonikotynoidów., gdyż są one tysiąckroć bardziej toksyczne od DDT. Aktualnie stosowanie trzech rodzajów neonikotynoidów (imidacloprid, clothianidin, thiamethoxam) jest ograniczone w 27 krajach UE, ale dotyczy tylko roślin szczególnie atrakcyjnych dla pszczół, tj słonecznik, rzepak canola, kukurydza, stąd pozostałe 80% upraw w Holandii pozostawało poza zakazem. Śmiertelność pszczół jest w Holandii bardzo wysoka. Nowy zakaz dotyczy rolnictwa, ogrodnictwa i stosowania w krajobrazie na przykład przy drogach. Zakaz ma znaczenie nie tylko dla przetrwania pszczół i innych owadów zapylających, ale także dla ochrony zdrowia publicznego (stwierdzono, że niewykluczone jest uszkodzenie mózgu u dzieci).
ŹRÓDŁO
http://www.ontariobee.com/inside-oba/news-and-updates/dutch-parliament-votes-to-ban-all-neonicotinoid-pesticide-uses-in-the-netherlands

 

Policzmy dziko żyjące owady zanim nie jest za późno!
Masowy upadek kolonii pszczelich wyraźnie powiązany z GMO jest ograniczony do USA.
To tytuł artykułu Jim Stone w internecie6. Wymieranie pszczół jest bardzo gorącym tematem w Ameryce, gdzie ginie w niektórych miejscach do 80% pszczół, giną one daleko od aglomeracji, na obszarach gdzie telefonia komórkowa ma już małe oddziaływanie. Autor cytuje wypowiedź May R. Berenbaum z Podkomitetu ds Ogrodnictwa i Rolnictwa Organicznego z 29 marca 2007 roku:z Kongresu USA „Jeszcze przed CCD gdy szacowano straty pszczół ustalono, że pszczoły w USA przestana istnieć do 2035 roku jeśli będą ginęły w takim tempie jak w latach 1989 – 1996” Od 1922 roku gdy powstała ustawa pszczelarska zakazująca wwożenia do Ameryki pszczół zaatakowanych przez szkodniki w celu powstrzymania inwazji roztoczy(Acarapis woodi) 7w 2005 roku po raz pierwszy w historii pszczoły zostały sprowadzone do Ameryki dla potrzeb zapylania upraw przemysłowych, np. migdałówców. Jest to ryzykowne bo zwiększa możliwość wprowadzenia nowych szkodników i pasożytów. Dotąd dziko żyjące owady zapylające zastępowały pszczoły, ale bez systematycznego monitoringu nie ma możliwości dowiedzieć się jak wiele ich pozostało.
###
Opracował Wacław Święcicki