BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA na Jasnej Górze

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ WSPANIAŁYCH LUDZI I ICH WYPOWIEDZI. Prosimy o nagłośnienie. UWAGA: zdjęcia mają ciekawe podpisy! http://bezposrednioodrolnika.pl/konferencja-na-jasnej-gorze/ W dniu 5 września 2015 na Jasnej Górze odbyła się niezwykle ważna konferencja „Prawdziwe rolnictwo – Dobra żywność – Godność człowieka” w ramach której rolnicy wspólnie z ICPPC promowali ogólnopolską akcję BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA. „Protestujemy przeciwko nowej ustawie, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 roku bo jest ona wymierzona przeciwko małym i średnim gospodarstwom rodzinnym i wszystkim Polakom”- mówiła Jolanta Dal, ekorolniczka i radna z podkarpackiego omawiając wady ustawy o podatku dochodowym (dotyczy sprzedaży bezpośredniej). „Polska ziemia dla polskich rolników!” – mówił Edward Kosmal (Zachodniopomorski Komitet Protestacyjny) podkreślając, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego też ma wejść 1 stycznia 2016 i też wymaga pilnych zmian.

Paweł Połanecki z Koalicji Polska Wolna od GMO i Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC mówili o globalnych zagrożeniach dla niezależności rolników i konsumentów, o konieczności obrony prawdziwego rolnictwa przed GMO, korporacjami i złym prawem. Podkreślili, że zmian wymaga również ustawa o GMO! „Polska wieś to ciągle niedoceniane bogactwo; stanowi ona fundament, na którym Polacy muszą się oprzeć bowiem od niego zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe oraz zachowanie bogactwa naturalnego i kulturowego” – mówiła Jadwiga Łopata, chłopka ale równocześnie laureatka ekologicznego Nobla. Uczestnicy konferencji z radością i bez obaw częstowali się najwyższej jakości żywnością BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA, która wg polskiego prawa jest nielegalna.

Wspólne stoisko z „nielegalną żywnością” przygotowali rolnicy i Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC oraz Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO w ramach ogólnopolskiej akcji BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA http://bezposrednioodrolnika.pl/ Dzieci z wielkim entuzjazmem poparły akcję BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA mówiąc „Nie tylko w domu, ale i w szkołach chcemy mieć dobrą, lokalną żywność bezpośrednio od polskich rolników!”

Podczas konferencji odbyła się premiera nowego filmu Wojciecha Jachymiaka, filmowca, lidera kampanii społecznej NIE RZUCIM ZIEMI. UWAGA! Ogólnopolska akcja BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA będzie trwała aż prawo zostanie zmienione. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH AKCJACH w różnych województwach: http://bezposrednioodrolnika.pl/category/wydarzenia/
KONTAKT: Jadwiga Łopata i Julian Rose zdjęcia z konferencji
http://bezposrednioodrolnika.pl/konferencja-na-jasnej-gorze/