Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 21

44-100 Gliwice

REGON: 241819064

NIP: 6312625055

KRS: 0000373624

Darowizny na rzecz stowarzyszenia :

numer konta:

53 1600 1172 1898 0461 3000 0001

BNP Paris Bank


e-mail:


polskawolnaodgmo@o2.pl

Newsy
Marzec 2018
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Monthly Archives: Marzec 2018

Pikieta przed Pałacem Prezydenta w sprawie WETA dla noweli ustawy o GMO

Wszyscy SOLIDARNIE,

konsumenci i rolnicy przyjdźmy w środę 28 marca 2018 na pikietę pod Pałacem Prezydenta w celu wyrażenia WETA dla ustawy o GMO.

KIEDY:

Środa, 28 marca 2018 roku, przed Pałacem Prezydenta na Krakowskim Przedmieściu 48/50, o godz. 11:00.

 

Obecny projekt Ustawy o GMO jest sprzeczny z Konstytucją RP, narusza on przepisy o ochronie zdrowia, środowiska i własności rolnej, a ponadto jest sprzeczny z deklaracją rządu, że Rzeczpospolita Polska ma być krajem wolnym od GMO.
Wbrew oficjalnemu stanowisku Rządu, który w fałszywym przekazie medialnym ogłasza, iż znowelizowana ustawa całkowicie zabezpiecza Polskę przed GMO, zapisy noweli ustawy w obecnym brzmieniu zawierają regulacje legalizujące prowadzenie upraw roślin GMO na terytorium naszego kraju, bez żadnej prawnej możliwości zastosowania skutecznej ochrony.

Konstrukcja prawna noweli ustawy o GMO jest wadliwa i sprowadza się do ustawowego przyzwolenia na uprawy transgeniczne na terytorium RP, co jest jednoznaczne z przyznaniem prawa do biologicznego skażenia naszego kraju na niespotykaną dotychczas skalę.

NATOMIAST 67% POLAKÓW NIE ZGADZA SIĘ NA OBECNOŚĆ GMO W POLSCE.

Wprowadzenie upraw GMO do Polski spowodowałoby:

• nieodwracalne skutki zdrowotne dla całego narodu,
• nieodwracalne szkody dla środowiska naturalnego,
• utratę suwerenności żywieniowej naszego kraju,
• wyeliminowanie Polski z rynku jako dostawcy zdrowej, ekologicznej, nieskażonej żywności na rynki europejskie i światowe,
• dewastację rolnictwa oraz polskiego przemysłu rolno-spożywczego.

Polscy rolnicy i konsumenci, rodzice, dziadkowie, synowie i córki, w środę 28 marca 2018 roku będą apelować do Prezydenta RP o:

1. zawetowanie projektu ustawy w celu wprowadzenia proponowanych przez stronę społeczną poprawek do ustawy o GMO,

względnie o

2. skierowanie przedmiotowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją RP,

niezależnie od tego będziemy apelować o:

3. podjęcie skutecznych działań w sprawie wpisania do Konstytucji RP bezwzględnego zakazu stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rolnictwie oraz żywieniu ludzi i zwierząt.

Zmobilizujmy nasze siły i przypomnijmy Prezydentowi, że jego wyborcy mówią stanowcze NIE dla GMO w POLSCE. Chcemy, aby Prezydent przed podjęciem decyzji o losach ustawy był świadomy tego, iż MY-SUWERENI patrzymy mu na ręce.

Nasza delegacja ZAMIERZA spotkać się z Prezydentem RP w celu wręczenia pisma wyjaśniającego wadliwość obecnej ustawy o GMO oraz petycji z podpisami tysięcy Polaków, którzy domagają się całkowitego zakazu GMO w naszym kraju.

Jeśli NIE WYRAŻASZ SWOJEJ ZGODY NA WPROWADZENIE UPRAW GMO DO POLSKI DOŁĄCZ DO NAS – WEŹ UDZIAŁ W PIKIECIE O ZAWETOWANIE ustawy o GMO.

Akcja list do senatora

Akcja list do senatora – dotyczy KONIECZNYCH zmian w ustawie o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

 

Senator…

 

Szanowny Pani Senator/Panie Senatorze,

 

Polska wolna od upraw GMO, to cel strategiczny będący podstawą suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego naszej ojczyzny.

Jesteśmy w momencie decydującym o przyszłości polskiej ziemi zdolnej wyżywić społeczeństwo i troski o zdrowie obywateli.

Osiągnięcie powyższego celu zapewni dobre prawo, ustawa transparentna, jednoznacznie blokująca wszelkie próby podjęcia upraw GMO i tym samym skażenia środowiska naturalnego oraz naturalnego łańcucha pokarmowego organizmami transgenicznymi, które w sposób sztuczny są wprowadzane do środowiska naturalnego metodami inżynierii genetycznej niespójnymi z procesami naturalnymi zachodzącymi w przyrodzie. Zdecydowana większość obywateli Rzeczpospolitej Polskiej nie chce upraw GMO i od wielu lat strona społeczna uczestniczy w tym celu w procedowaniu prawa w tym zakresie. Skażenie organizmami genetycznie modyfikowanymi niesie nieprzewidywalne w skutkach zmiany i zagrożenia o czym świadczą liczne badania naukowe.

Dlatego to w  roku 2011 Prezes Jarosław Kaczyński złożył publiczne przyrzeczenie:  

„…Jednocześnie składam publiczne przyrzeczenie i zobowiązanie: jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe wybory i stworzy większość parlamentarną, całkowity zakaz upraw roślin GMO w Polsce wprowadzimy niezwłocznie! Wprowadzimy taki zakaz, bo bezpieczeństwo Polski i Polaków, bezpieczeństwo przyszłych pokoleń, jest dla nas najważniejsze…” (1)

Z uwagi na mocne stanowisko PiS-u (w przeszłości), który opowiadał się przeciwko GMO, partia zyskała silne poparcie społeczeństwa, które było zawsze podejrzliwe wobec genetycznie modyfikowanych roślin i wprowadzania ich do łańcucha pokarmowego.
Niestety po dojściu do władzy PiS BARDZO zmienił swoją politykę rolną/żywnościową, w tym również w sprawach kluczowych, jak GMO czy sprzedaż żywności przez rolników. Jest to bardzo kontrowersyjny zwrot w stosunku do przedwyborczych deklaracji! Odbieramy to jako wyraźny gest POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW.

 

Domagamy się SPEŁNIENIA PRZEDWYBORCZYCH OBIETNIC PiS, a w szczególności żądamy wprowadzenia przedstawionych przez stronę społeczną zmian w ustawie o GMO(*), która będzie wkrótce procedowana w Senacie. Poniżej omawiamy te KONIECZNE zmiany.

Propozycja ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw zawiera zapisy utrudniające prowadzenie upraw GMO, ale są one NIEWYSTARCZAJĄCE.
Tymczasem szybko rośnie liczba publikacji wyników badań naukowych potwierdzających wcześniej rozpoznane oraz nowe zagrożenia ze strony GMO dla zdrowia, ekonomii i środowiska, zwłaszcza gleby. Co więcej, uprawy GMO to nie tylko uzależnienie rolników od obcych korporacji, ale w rezultacie zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, Polski.

W ustawie brakuje kluczowej poprawki, która jest jedną z najskuteczniejszych blokad przed ewentualnymi uprawami GMO. Chodzi o obowiązek ubezpieczenia OC od potencjalnych szkód wywołanych przez uprawy GMO. Takie zabezpieczenie jest możliwe do wprowadzenia w zgodzie z przepisami UE i tak zrobiła na przykład Francja.

W Sejmie  poseł  sprawozdawca Jan Duda podkreślił m. in. , że „…w pracach nad projektem licznie uczestniczyła strona społeczna, która zgłaszała propozycje poprawek. Większość z nich została uwzględniona…” TO NIE JEST ZGODNE Z FAKTAMI, bowiem strona społeczna zgłosiła ponad 30 (!) poprawek konsultowanych z biurem prawnym. Tymczasem podczas głosowań uwzględniono/przegłosowano/ tylko 6 (!) poprawek.

Oprócz poprawki o ubezpieczeniu OC posłowie odrzucili inne bardzo ważne, jak na przykład poprawki o ujawnianiu – zgodnie z przepisem unijnym – nazwy lub imienia i nazwiska i adresu podmiotu zamierzającego uprawiać GMO, skróceniu okresu wydania zezwolenia na uprawę GMO czy też o możliwościach złożenia wniosku o kontrolę przez osobę fizyczną lub organizację społeczną.

 

W kwestii GMO rząd, posłowie i urzędnicy (!) PiS przedstawiają najbardziej niekorzystne dla Polski interpretacje prawa UE… Dlaczego?
Widać wyraźnie, że celem jest pozostawienie w ustawie furtek tak, aby możliwe było prowadzenie upraw GMO w Polsce. W konsekwencji będzie to oznaczało uzależnienie rolników i konsumentów od korporacji, zniszczenie resztek dobrego rolnictwa, chore społeczeństwo, zniszczoną naturalną bioróżnorodność.

Aż trudno uwierzyć, że tak nieprecyzyjny dokument prezentuje się społeczeństwu jako  ustawę mającą „zabezpieczyć Polskę w stu procentach przed uprawami GMO”. Mamy nadzieje, że Senatorowie poprawią ten POWAŻNY błąd posłów.

(*) Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029); projektodawcą jest Ministerstwo Środowiska     http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424

 

PRZYPOMINAMY FAKTY:
A. Już w latach 2004-2006 wszystkie Sejmiki Wojewódzkie zadeklarowały chęć tworzenia stref wolnych od GMO, podpisując odpowiednie, oficjalne dokumenty. Tym samym cała Polska ogłosiła się strefą wolną od GMO!
B. W Polsce – podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej – 70-80% konsumentów to przeciwnicy GMO!
C. JUŻ OD DAWNA WIADOMO, ŻE NIEMOŻLIWA JEST koegzystencja /współistnienie, sąsiadowanie/ upraw tradycyjnych i GMO.

D. Już w 2012 roku powstała lista 50 POWODÓW, dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO; obecnie jest ich ZNACZNIE WIĘCEJ:

http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/11/50powodowniedlagmo.pdf

 

(1) http://m.niezalezna.pl/14812-kaczynski-wprowadzimy-zakaz-upraw-gmo

https://www.salon24.pl/u/jaroslawkaczynski/334256,domagam-sie-zawetowania-ustawy-o-gmo

https://wpolityce.pl/polityka/117264-domagam-sie-zawetowania-ustawy-o-gmo-jesli-wygramy-wybory-zakaz-gmo-wprowadzimy-niezwlocznie

 

Z poważaniem

Anna Szmelcer – Przewodnicząca Stowarzyszenia POLSKA WOLNA OD GMO

 

 

Prosimy na bazie powyższego listu wysyłać na poniższe adresy listy od każdego z Was w podobnym tonie z podobną treścią.

 

Lista e-maili do senatorów

 

adam.bielan@senat.gov.pl
andrzej@kobiak.bydgoszcz.pl
antoni-szymanski@wp.pl
biuro.kilian@wp.pl
biuro.pis@neostrada.pl
biuro.senator@interia.pl
biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl
biuro@aleksanderbobko.pl
biuro@aleksanderpociej.pl
biuro@b.borusewicz.pl
biuro@bierecki.senat.pl
biuro@biurosenatorskie.pl
biuro@blaszczyk.senat.pl
biuro@dobkowski.senat.pl
biuro@golbalux.pl
biuro@grabowski.senat.pl
biuro@grubskimaciej.pl
biuro@grzegorzczelej.pl
biuro@jadwigarotnicka.pl
biuro@kaminskiandrzej.pl
biuro@kazimierzkleina.pl
biuro@klich.pl
biuro@konstantyradziwill.pl
biuro@kopiczkomalgorzata.pl
biuro@kraska.home.pl
biuro@majer.senat.pl
biuro@mieczyslawaugustyn.pl
biuro@mikolajczyk.senat.pl
biuro@misiolek.senat.pl
biuro@obremski.senat.pl
biuro@pajakandrzej.pl
biuro@piotrflorek.pl
biuro@piotrwach.org.pl
biuro@probierz.pl
biuro@ryszardbonislawski.pl
biuro@senatorczudowska.pl
biuro@senatorgawel.pl
biuro@senatorstanislawek.pl
biuro@senatorszwed.pl
biuro@slawomirrybicki.pl
biuro@stanislawgogacz.pl
biuro@warzocha.senat.pl
biuro@wcisla.senat.pl
biuro@wojciechpiecha.eu
biuro@zdrojewska.senat.pl
biuro@zdzislawpupa.pl
biuro@zientarski.pl
biuroambrozik@gmail.com
biuronapieralski@gmail.com
biurorusiecki@tlen.pl
biurosenatorskie.st@interia.pl
biurosenatorskie@marekborowski.pl
filipl@wp.pl
jacek@wlosowicz.pl
jan_dobrzynski@wp.pl
jaroslaw@duda.org.pl
jerzy.fedorowicz@onet.eu
jmj@jmjackowski.pl
kontakt@jerzychroscikowski.pl
kontakt@sagatowska.net
kontakt@tadeuszkopec.pl
kontakt@waldemarslugocki.pl
kslon@op.pl
lask@senatorluczak.pl
m.f.potoczny@gmail.com
marek.martynowski@wp.pl
marek@rocki.pl
pdgulewski@gmail.com
robert.mam@interia.pl
rulewski@janrulewski.pl
s.karczewskibiuro@wp.pl
sekretariat@panczyk.senat.pl
senat.mioduszewski@gmail.com
senator.kmjg@gmail.com
senator.koc@gmail.com
senator.pek@gmail.com
senator.zaryn@gmail.com
senator@bielmlek.com.pl
senator@czarnobaj.senat.pl
senator@dowhan.pl
senator@grodzki.senat.pl
senator@leszekpiechota.pl
senator@marianposlednik.pl
senator@sewerynski.pl
senator@sztark.senat.pl
senatorlyczak.biuro@wp.pl
senatorpeczkis@wp.pl
senatorrafalslusarz@gmail.com
szajac@wp.pl

 

Czerwona kartka dla Senatorów – Senat za GMO

Czerwona kartka dla Senatorów – Senat za GMO

  Senatorowie dołączyli do posłów i urzędników PiS i ODRZUCILI BARDZO WAŻNE poprawki strony społecznej podczas posiedzenia łączonych komisji w sprawie projektu ustawy o GMO(*).

Widać wyraźnie, że jest decyzja polityczna (!) PiS, aby pozostawić w ustawie furtki – tak, aby możliwe było prowadzenie upraw GMO w Polsce. W konsekwencji będzie to oznaczało uzależnienie rolników i konsumentów od korporacji, zniszczenie resztek dobrego rolnictwa, chore społeczeństwo, zniszczoną naturalną bioróżnorodność. Nie możemy na to pozwolić! CO ZOSTAWIMY NASZYM DZIECIOM I WNUKOM?!

 

Zanim zapowiemy inne działania, podpiszcie i nagłaśniajcie petycję: http://www.petycje.pl/petycja/12896/petycja_-_weto_dla_gmo.html

 

UWAGA! Ostateczne posiedzenie Senatu w sprawie ustawy o GMO jest zaplanowane na 6 marca 2018 r. . Początek posiedzenia w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 11.00 https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,502,1.html

 

Wspieraj Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO – 1% dla Polski Wolnej od GMO http://www.polskawolnaodgmo.org/

 

(*)TRANSMISJA z powyższego posiedzenia:

Komisja Środowiska (94.) oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (90.) – 28.02.2018 r.

https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 734, druki sejmowe nr 1424, 2029 i 2029-A)

 

Link do udostępnienia tej informacji na FB:

https://www.facebook.com/146621302031584/photos/a.261850740508639.84148.146621302031584/2145212718839089/?type=3&theater

  • Strona korzysta z plików cookies. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.