Sugestie jak w najprostszy sposób dotrzeć z informacją o GMO do Rolników

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice

Sugestie jak w najprostszy sposób dotrzeć z informacją o GMO do Rolników.

Mając doświadczenia współpracy z innymi gminami pozwalamy sobie zasugerować Państwu, jak byłoby możliwe w najlepszy, najefektywniejszy i najmniej kosztowny sposób dotrzeć z informacjami i apelem dotyczącym GMO do rolników Państwa Gminy w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 28.01.2013r.

Oczywiście ostateczny wybór i sposób poinformowania rolników w Państwa Gminie pozostawiamy Państwa decyzji.

Oto nasza sugestia:

– optymalnym byłoby skserowanie załączonych dwóch stron i informacji o GMO w ilośc odpowiadającej ok. 60-70 % gospodarstw w danej wsi (nie wszyscy mieszkańcy-gospodarstwa prowadzą produkcję rolną). Do tych materiałów na każdą wieś można by załączyć 5 do 6 sztuk plakatów (również w załączeniu dwa plakaty), które wraz z informacjami można by przekazać sołtysom poszczególnych wsi.

Takie przekazanie wydrukowanych materiałów mogłoby się odbyć na cyklicznych spotkaniach sołtysów, które odbywa się zwyczajowo w siedzibie gminy.

Na takim spotkaniu służby rolne Państwa Gminy mogłyby przekazać gotowe materiały i informacje sołtysom, aby ci na wiejskich zebraniach przekazali je dalej rolnikom

Również załączone, wydrukowane plakaty (fajnie byłoby gdyby na nieco grubszym papierze) w ilości 5-6 sztuk sołtysi mogliby rozwiesić na wiejskich tablicach ogłoszeniowych lub w innych punktach (lokalne sklepy, miejsca spotkań, itp.). O ile plakaty takie byłby rozwieszone na zewnątrz pomieszczeń dobrze byłoby zasugerować, aby były one w foliowych „koszulkach”.

Oczywiście na takim spotkaniu z sołtysami dobrze by było, aby pracownik Państwa Gminy przez kilka minut uczulił sołtysów, jak jest ważnym, aby ta informacja dotarła do wszystkich mieszkańców, aby mogli w ten sposób nie tylko chronić swoje pola, ale całą gminę przed skutkami takich upraw. Aby mogli również zacząć być świadomi, jakie negatywne skutki może powodować żywność GMO. Ważnym jest również, aby rolnicy nie dali się namówić na zakup takich nasion, których nie będą mogli wysiać.

Ważne byłoby, również skierowanie prośby, aby obecni na takim wiejskim spotkaniu rolnicy informowali również tych, którym nie udało się być obecnym, przekazując im otrzymane materiały.

Materiały przesłane Państwu można również niezależnie od przekazania ich sołtysom przesłać mailem do rolników, o ile baza mailowa niektórych rolników w Państwa Gminie jest w Państwa posiadaniu.

Kierujemy dużą wdzięczność za Państwa starania, aby Wasza Gmina mogła ochronić się przed tragicznymi skutkami, jakie GMO spowodowała i powoduje nadal w wielu krajach na świecie.

Z poważaniem

Anna Szmelcer – Prezes Stowarzysznia Polska Wolna od GMO

BATALIA O POLSKIE ROLNICTWO

Do wszystkich gmin w Polsce wysłaliśmy materiały informacyjne o skutkach ekonomicznych i środowiskowych upraw roślin GM. Akcję prowadzono od marca do pierwszej połowy maja.

Do: Samorządów Terytorialnych, Służb rolnych, doradców i rolników Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa z informacją o konsekwencji użycia materiału siewnego kukurydzy transgenicznej –MON810 w sezonie wegetacyjnym 2013 r.

Od 28.01.2013 r. na terenie Polski obowiązują Rozporządzenia Rady Ministrów, które jednoznacznie zabraniają stosowania materiału siewnego wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON810 , jak i materiału siewnego odmiany ziemniaka AMFLORA.

Odmiana kukurydzy transgeniczna tzw. GMO charakteryzuje się odpornością tylko na jeden szkodnik kukurydzy na omacnicę prosowiankę. Nie potrzebujemy tej technologii. Zmianowanie, dobra do dawna stosowana praktyka rolna skutecznie eliminuje nie tylko omacnicę prosowiankę, ale także większość szkodników kukurydzy.

Za nielegalną uprawę kukurydzy GMO odpowiedzialni i karani będą tylko rolnicy, gdyż materiał siewny można sprzedać i kupić, ale nie można go zastosować.

Producenci, dostawcy materiału siewnego mają prawo dopiero od 28.01 2013 r. sprzedawać swój materiał siewny (ziarno) kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej MON810.

Dopuszczony jest obrót materiałem siewnym GMO, to gwarantuje międzynarodowym korporacjom nasze prawo, ale równocześnie zgodnie z naszym prawem nie wolno stosować materiału siewnego GMO.

Kara dla rolnika, to zniszczenie na własny koszt nielegalnej uprawy i kara pieniężna równa 200% cenie materiału siewnego.

Producent powinien na opakowaniu informować rolnika, czy jest to naturalny materiał siewny, czy tez GMO.

GMO opiskukurydza MON 810, GMO, kukurydza transgeniczna, odmiana odporna na omacnicę prosowiankę, odmiana kukurydzy YieldGard, która zawiera białko owadobójcze, czy obecne już w zeszłorocznych katalogach odmiany Kuratus i Kvalitas YG. Przed ustawą o nasiennictwie, sprzedaż materiału siewnego GMO była nielegalna.

Stosowanie materiału siewnego GMO może skutkować wyżej wymienionymi karami.

Należy wspierać rolników, informować o karze jak i udzielić pomocy w zakupie naturalnego materiału siewnego, wolnego od GMO w centralach nasiennych, które w 100% gwarantują czystość genetyczną swoich nasion.

http://www.youtube.com/watch?v=ZpFlalosI5A

Rolniku chroń swoje pola od GMO

Plakat batalia o polskie rolnictwo

Przemarsz pustych wózków. Batalia o Ustawę o nasiennictwie c.d.

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO kontynuowało batalię o Polskę wolną od roślin transgenicznych GMO.
28 listopada 2012 r w Warszawie odbyła się pokojowa demonstracja kobiet zaniepokojonych najnowszymi wynikami badań prof. Seraliniego.

Kobiety z pustymi wózkami przemaszerowały od Kolumny Zygmunta pod Pałac Prezydencki ,aby zamanifestować swój sprzeciw wobec żywności GMO oraz nowej ustawie o nasiennictwie.
Ustawa o nasiennictwie zezwala na obrót nasionami GMO, otwiera w ten sposób Polskę na tak niechciane uprawy.
Żywność na bazie roślin transgenicznych GMO, odpowiada za bezpłodność oraz znaczny wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne.

Na scenie pod Pałacem Prezydenckim przez kilka godzin wygłaszano przemówienia, przekazywano ważne dla obywateli informacje oraz skandowano hasła skierowane przeciw GMO. Kilkuosobowa grupa wraz Dorotą 'Dodą' Rabczewską spotkała się w Pałacu z przedstawicielami gabinetu Prezydenta w celu wynegocjowania prezydenckiego weta na ustawę o nasiennictwie. Złożone zostały odpowiednie dokumenty.

https://www.youtube.com/watch?v=pdvxdC9NPB8

Batalia o Ustawę o nasiennictwie.

Z A P R O S Z E N I E.

W trosce o Polskę wolną od GMO, w trosce o suwerenność żywnościową, o ochronę polskiej wsi, polskiego rolnika i konsumenta, w trosce o zdrowie i życie Polaków Stowarzyszenie POLSKA WOLNA OD GMO zaprasza:
DO WARSZAWY 8.11.2012
NA MANIFESTACJĘ – wydarzenie edukacyjno – informacyjne przeciw GMO, z plakatami banerami, z podkładem muzycznym ( głównie bębny), z czytaniem listu otwartego i artykułowaniem powodów, dla których nie chcemy GMO, z żądaniem wprowadzenia wzorem państw UE natychmiastowego zakazu upraw MON 810 i AMFLORA.

Manifestacja odbywać się będzie kolejno w trzech miejscach, przed:
1. Ministerstwem Rolnictwa: w godz. 9:30 – 11:00
2. Sejmem RP: w godz. 11:30 – 14:00
3. Kancelarią Premiera Rządu RP: w godz. 14:30 – 15:30
WE WSZYSTKICH TRZECH MIEJSCACH:
1. powtórzymy te same sceny dwa-trzy razy. NAJWAŻNIEJSZY przekaz wyrażony na banerach i plakatach przekaz:
NASZE DZIECI NIE SĄ SZCZURAMI LABORATORYJNYMI. Bębny wesprą POWAGĘ przekazu.
2. przekażemy list otwarty z długą listą powodów dlaczego powinien być wprowadzony natychmiastowy zakaz GMO
[50 POWODÓW DLACZEGO NALEŻY NATYCHMIAST WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO]

3. przekażemy informacje do mediów, wspólna konferencja prasowa.
ZAPRASZAMY DO uczestnictwa w wydarzeniach we wszystkich trzech miejscach lub w miarę możliwości w jednym ze wskazanych powyżej.
DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE ZWYCIĘŻYMY!

Z poważaniem
Anna Szmelcer – Przewodnicząca Stowarzyszenia POLSKA WOLNA OD GMO

 

Warszaw ust o nas 1 Bez tytułu

zdjęcia z Manifestacji
[50 POWODÓW DLACZEGO NALEŻY NATYCHMIAST WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO]
Str. główna

Batalia o Ustawę o nasiennictwie

Rząd chce wprowadzić GMO tylnymi drzwiami „Ustawą o nasiennictwie” !!!
DOSYĆ!!!
Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,
Zwracamy się do Państwa z pilnym apelem o odrzucenie projektu nowej ustawy o nasiennictwie, bowiem:
1. Sposób, w jaki próbuje się ją przeforsować, jest drastycznym przykładem braku poszanowania obowiązującego prawa. Nie przeprowadzono konsultacji społecznych w tej kluczowej sprawie dotyczącej każdego Polaka. Nie zaproszono do konsultacji tak ważnych organizacji społecznych, jak Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO”, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, Instytut Spraw Obywatelskich, EKOLAND, Instytut Zrównoważonego Rozwoju.
2. Z treści obowiązującej ustawy o nasiennictwie z roku 2003 wykreślono zapisy Art. 5 ust 4. w brzmieniu : „Odmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego rejestru.” ( Dz.U. z 2007 r. Nr. 41, poz. 271 z późn. zm. ). Ustawa zawiera także nieprecyzyjne regulacje w sprawie nasion i roślin GMO, co zostanie wykorzystane jako kolejna furtka prawna przez tych, którym zależy, aby w Polsce uprawiać GMO. To też jest szokujący dowód braku respektu dla żądań zdecydowanej większości WYBORCÓW, którzy chcą Polski wolnej od GMO. W dodatku wszystkie Sejmiki Wojewódzkie (już w latach 2004-2006!) wyraziły swój mocny sprzeciw przeciwko GMO w stosownych uchwałach i rezolucjach opowiadając się za przekształceniem wszystkich województw (czyli całej Polski) w strefy wolne od GMO. Współistnienie rolnictwa wolnego od GMO z tym stosującym GMO jest bowiem NIEMOŻLIWE, co zostało wielokrotnie udowodnione w praktyce. Skażenie genetyczne zbiorów i ziarna siewnego z tradycyjnych upraw jest nieuniknione i nieodwracalne, a koszty zanieczyszczenia są przerzucane na społeczeństwo. Ponadto Rząd RP wprowadza opinię publiczną w błąd, że nie może wprowadzić zakazu na uprawy GMO ze względów prawnych. Sąd Unii Europejskiej (dawniej sąd pierwszej instancji) ogłosił 9 grudnia 2010 roku wyrok, w którym unieważnił decyzję Komisji Europejskiej zabraniającej Polsce wprowadzenia zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Unieważnienie decyzji Komisji Europejskiej, która zabraniała Polsce wprowadzenia zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych, oznacza w praktyce, że polski ustawodawca może wprowadzić zapis o zakazie uprawiania roślin GMO do polskiego prawa, podobnie jak zrobiły to inne kraje UE. Nie jest prawdą, że brak obecnie w Polsce przepisów o zasadach bezpiecznego obrotu i stosowania GMO. Normy prawne w tym zakresie opisuje Ustawa o GMO z dnia 22 czerwca 2001 r. Więcej na stronie Koalicji :
3. Ustawa spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych nasion, a zatem lekceważenie dorobku polskich naukowców, rolników i organizacji rolniczych. To dzięki nim posiadamy własną, różnorodną, przystosowaną do lokalnych gleb i warunków klimatycznych bazę nasion. To dzięki nim mamy zdrową i poszukiwaną na rynku żywność. Tymczasem projekt nowej ustawy o nasiennictwie zawiera m.in. takie zapisy: “…Ilość materiału siewnego odmiany regionalnej roślin rolniczych, jaka może zostać wprowadzona do obrotu, będzie określana, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio 0,5 % dla pozostałych gatunków… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może jednak przekroczyć 10%…”
Limitowanie dostępu do nasion regionalnych to celowe niszczenie walorów polskiego rolnictwa, hamowanie rozwoju gospodarczego Polski. Polska wieś to w dzisiejszym wymiarze jakości oraz popytu na tradycyjną i ekologiczną zdrową żywność, wielka szansa dla naszego kraju i dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej. Bezmyślny, lekceważący tradycję i prawo naturalne „owczy pęd” za nowymi technologiami, których nie zweryfikowano zgodnie z zasadami przezorności, ostrożności i zdrowego rozsądku, jest zagrożeniem dla trwałego i zrównoważonego rozwoju, zdrowia i życia, a zatem jest sprzeczny z Konstytucją RP.
Już dziś Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku alarmują, że „W uprawie znajdują się odmiany nie dostosowane do polskich warunków klimatyczno-glebowych i o nieznanej przydatności dla rolników i przemysłu olejarskiego; coraz bardziej utrudnione i niejasne dla producentów surowca podstawy do podejmowania decyzji w doborze odmian; silna pozycja firm dystrybucyjnych wprowadzających odmiany wg parytetu zysku, a nie jakości i przydatności dla producentów nasion i oleju, co skutkuje bardzo wysokimi cenami materiału siewnego i stosowaniem niekwalifikowanego materiału siewnego oraz rozregulowanie rynku materiału siewnego poprzez wprowadzanie do sprzedaży odmian na wyłączność „ (Portal Spożywczy 1.06.2011) .
Takim patologiom trzeba zapobiegać. Niestety, nowa ustawa w tym nie pomoże, a raczej pogłębi już widoczne niekorzystne trendy.
W związku z powyższym domagamy się:
1. Odrzucenia w całości obecnego projektu nowej ustawy o nasiennictwie. 2. Szerokich konsultacji społecznych, w tym wysłuchania publicznego, nowej propozycji ustawy o nasiennictwie. 3. Prawa do nieograniczonego obrotu nasionami tradycyjnymi, lokalnymi, które są dorobkiem pokoleń rolników i są ich wspólnym dobrem. Tradycyjni rolnicy przez setki lat selekcjonowali swoje nasiona, wymieniali z innymi rolnikami dla pozyskiwania różnorodności odmian i oczekiwanych cech. To nie może zostać zaprzepaszczone. 4. Natychmiastowych regulacji prawnych chroniących nasze rodzime nasiona i weryfikacji pod tym względem planów prywatyzacji polskich central nasiennych oraz umów sprzedaży, które winny gwarantować rolnikom dostęp do rynku dla nasion rodzimych.
DOMAGAMY się również
natychmiastowego wprowadzenia zakazu upraw kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora wzorem innych krajów (Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja, Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria).
Z poważaniem,
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Anna Szmelcer, prezes Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, Sir Julian Rose, prezes Jadwiga Łopata laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Komisja Sterująca Koalicji 'POLSKA WOLNA OD GMO', Paweł Połanecki Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND, Edyta Jaroszewska Nowak Greenpaece Polska, Joanna Miś Instytut Spraw Obywatelskich, Olaf Swolkień Stowarzyszenie Best ProEko, Anna Bednarek, prezes Instytut Zrównoważonego Rozwoju, Zbigniew Tynenski Członek Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska, dr hab Katarzyna Lisowska Radna Sejmiku Śląskiego Przewodnicząca Zielonych 2004, Małgorzata Tkacz-Janik, Profesor kontraktowy Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego, wykładowca Zarządzania zrównoważonym rozwojem, dr Jacek J. Nowak Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Prof. dr hab. Anna Stachurska Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Radosław Gawlik Uniwersytet Śląski, Katedra Ekologii, Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała, Pfizer Polska, Piotr Sokołowicz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, prezes Prof. dr hab. Jan Szyszko. Poseł PiS. Kierownik Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej z siedzibą w Śmiłowie Politechnika Śląska, dr inż. Krzysztof Onopiak Polski Klub Ekologiczny, Okręg Małopolska, Kazimierz Rabsztyn Stowarzyszenie Dla Ziemi, Ewa Kozdraj Ruch Społeczny im. Jana Pawła II – RZECZY NOWE, Jacek Andrzej Rossakiewicz TAST Szczecin, Jan Tabiński ABCENT – tłumaczenia, Anna Kominiak-Michalska Stowarzyszenie Ptaki Polskie, Tatiana Baranowska, Patrycja Chacia, Arkadiusz Glaas, Sławomir Jędrzejewski, Jacek Karczewski, Michał Matyskiel, Anna Pilarska, Paweł Sidło , Marcin Siuchno, Emilia Sokołowska Uniwersytet Jagielloński, dr Monika Kusiak, wykładowca Stowarzyszenie na Rzecz Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju „Zielona Ziemia”, mgr Grzegorz Szołtysik, przyrodnik, specjalista proceduralny w planowaniu przestrzennym, prezes Stowarzyszenia Stowarzyszenie Działań Kulturalnych,Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” w Jastrzębiu Zdroju, Agnieszka Korbel Partia RACJA Polskiej Lewicy, Teresa Jakubowska, przewodnicząca BlueSand T&T Polska sp.z o.o, Prezes Zarządu Fundacja ARTE EGO ,Dagna Gmitrowicz

Straciliśmy suwerenność żywieniową.

Straciliśmy suwerenność żywieniową i kupujemy toksyczną paszę.
Polska importuje 75 % pasz, 2,5miliona ton soi transgenicznej GMO odpornej na Roundup (herbicyd- związek chwastobójczy).
Co roku płacimy za importowaną toksycznej paszę  ponad 4 miliardy zł.
Norma dla zanieczyszczeń substancją chwastobójczej Roundupu w ziarnie np. soi GMO zwiększona została 200 razy, bez badań. Bezpieczeństwo “gwarantuje” korporacja właściciel patentu na soję GMO odporną na Roundup i na Roundup.
Obecnie wiemy że,
– Glifosat – czynna część Roundupu – powoduje śmierć komórek embrionalnych, pępowinowych i łożyskowych człowieka – Herbicyd Roundup, używany w 70% wszystkich upraw GMO, odpowiada za deformacje twarzy i uszkodzenia systemu nerwowego płodów ludzkich.
W 2011r wykryto Glifosat i toksynę Bt-kukurydzy MON 810 we krwi obwodowej u kobiet ciężarnych i we krwi pępowinowej płodu.
[LIST OTWARTY]

Cywilizacja ,która traci różnorodność swoich nasion i niszczy ziemię jest umierającą cywilizacją „

Adresat
Premier Rządu
Donald Tusk

Szanowny Panie Premierze

Domagamy sie natychmiastowego zatrzymanie procesu prywatyzacji Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna” w Kielcach.
Sprzedając ten bezcenne skarb tracimy ogromną pulę genową, w tym bardzo ważną bazę rodzimych roślin motylkowych, które są ważne dla hodowców zwierząt jak i dla jakości wytwarzanej żywności.
Prywatyzacja Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna” w Kielcach to zaprzepaszczenie i lekceważenie dorobku wielu lat pracy pokoleń polskich naukowców i rolników. Uzyskane różnorodne, wysokiej jakości odmiany roślin dostosowanych do naszych warunków klimatycznych i glebowych są skarbem narodowym, są bezcenną bazą materiału siewnego dla rolników, a dla konsumentów gwarancją dostępu do polskiej zdrowej i wysokiej jakości żywności, która cieszy się dobrą marką na rynku wspólnotowym. Prywatyzacja ta jest kolejnym zagrożeniem, zaprzepaści szansę rozwoju gospodarczego Polski, szansę rozwoju rolnictwa oraz szansę ograniczenia bezrobocia na wsi i w przetwórstwie rolno spożywczym.

„Cywilizacja ,która traci różnorodność swoich nasion i niszczy ziemię
jest umierającą cywilizacją ” Dominique Guillet „The seeds of Kokopelli”

Czy szacując wartość Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna” w Kielcach wzięto pod uwagę straty wynikłe z ograniczenia rolnikom dostępu do materiały nasiennego?
Co oferuje Pan i Pana Rząd rolnikom w zamian i za jaka cenę?
Co oferuje Pan i Pana Rząd konsumentom?
Na ile wycenia Pan i Pana Rząd bezpieczeństwo żywieniowe Polaków?

Panie Premierze te nieliczne jeszcze w rękach Polaków nasiona nie są własnością Pana ani Pana Rządu, ale są własnością przyszłych pokoleń Polaków, są naszym wspólnym dobrem, są dziedzictwem godnym szczególnej ochrony.
Nasze nasiona są najcenniejszym skarbem i nie są na sprzedaż !!!
Polska już straciła wiele swoich dobrych nasion przy wcześniejszej prywatyzacji innych Przedsiębiorstw Nasiennych.
Z krajowego rejestru wynika, że odmian rzepaku pozostało tylko 18%, odmian polskiej kukurydzy 23%, odmian buraka cukrowego29% …
Panie Premierze domagamy się podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych, które uchronią przed wyniszczeniem nasze rodzime rolnictwo i gospodarkę. Domagamy się wstrzymania procesu prywatyzacji Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna”
Prywatyzacja Kieleckiego Przedsiębiorstwa Nasiennego „Centrala Nasienna” w Kielcach jest
zagrożeniem dla naszego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski.
Z poważaniem

Anna Szmelcer,
prezes Stowarzyszenia „Polska Wolna od GMO”

Do wiadomości
Przewodniczących kół poselskich
Ministra Skarbu Państwa
media

Prywatyzacja Centrali nasiennych

Odpowiedz Ministra skarbu

cytaty:

Na świecie hodowla i postęp biologiczny prowadzone są w firmach prywatnych o dużej koncentracji i zwykle o charakterze międzynarodowym, a często światowym  jak np Monsanto

mało ważna Centrala, bo gdzieś tam  daleko od Warszawy w świętokrzyskim .…..

Z informacji uzyskanych od Spółki wynika, że udział Spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. w sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego nasion roślin rolniczych i ziemniaków sadzeniaków na rynku lokalnym wynosi 87 %, natomiast na rynku krajowym 4,5 %. W pozostałych grupach towarowych udział Spółki na rynku lokalnym wynosi 28 %, natomiast na rynku krajowym 0,7 %.

MINISTERSTWO   SKARBU   PAŃSTWA

DEPARTAMENT PRYWATYZACJI

00-522 Warszawa ul. Krucza 36/Wspólna 6              tel: 22 695 87 22, 22 695 87 05 tax: 22 695 88 18

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2011 r. DPR-AK-428-41/1 l(MSP/DPR/4878/l 1)RO

 

Stowarzyszenia „Polska Wolna od GMO'

Ul. Jagiellońska 21 44-100 Gliwice

W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia „Polska Wolna od GMO” z dnia 13 kwietnia 2011 r. Departament Prywatyzacji Ministerstwa Skarbu Państwa, realizujący proces prywatyzacji Spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, informuje uprzejmie, co następuje.

W chwili obecnej spółki rolno-spożywcze Skarbu Państwa pozostają w gestii Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jednostek Naukowo Badawczych.

MRiRW poprzez Agencję Nieruchomości Rolnych nadzoruje aktualnie tzw. spółki „strategiczne”, których wykaz znajduje się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 80, póz. 726 z późn. zm./. Zbycie akcji lub udziałów w spółkach wymienionych w rozporządzeniu wymaga zgody Rady Ministrów.

Pod nadzorem Ministra Skarbu Państwa aktualnie znajdują się podmioty działające jako spółki prawa handlowego z branży rolniczej i otoczenia rolnictwa, w których Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa posiada 100% lub ponad 50% akcji/udziałów oraz spółki, w których jest akcjonariuszem/udziałowcem większościowym wraz z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa.

Na świecie hodowla i postęp biologiczny prowadzone są w firmach prywatnych o dużej koncentracji i zwykle o charakterze międzynarodowym, a często światowym. Hodowla państwowa czy realizowany w podmiotach Skarbu Państwa postęp biologiczny to rozwiązanie wyjątkowe. Pojedyncze firmy państwowe w innych krajach powoływane są na potrzeby utrzymania banku genów, ras regionalnych, podtrzymania tradycyjnych praktyk rolniczych (konie lipicjańskie w Austrii) i zwykle nie mają charakteru spółek prawa handlowego, lecz fundacji lub ośrodków badawczo rozwojowych (OBR). Stosowane jest również finansowanie ze środków publicznych zadań hodowlanych w firmach prywatnych za pośrednictwem programów uprzednio notyfikowanych przez KE.

Dla spółek strategicznych zostaną wypracowane odpowiednie, dostosowane do ich specyfiki, ścieżki prywatyzacyjne lub zaproponowane inne zasady funkcjonowania adekwatne do stosowanych w UE.

Wszystkie pozostałe spółki, które nie zostaną zaliczone do grupy spółek „strategicznych”, powinny zostać sprywatyzowane, na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w celu stworzenia im normalnych warunków funkcjonowania na rynku.

Spółka Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o została objęta przyjętym uchwałą Rady Ministrów w dniu 22 kwietnia 2008 r. „Planem Prywatyzacji na lata 2008-2011″ (Spółka nie znajduje się na żadnej liście podmiotów wyłączonych z prywatyzacji; nie jest również zaliczona do spółek „strategicznych”).

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego (akt notarialny z dnia 24 listopada 2000 r.). Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 grudnia 2000 r. Skarb Państwa jest właścicielem 100% udziałów Spółki.

Realizując „Plan Prywatyzacji” Ministerstwo Skarbu Państwa podejmuje działania zmierzające do sprzedaży 70% udziałów należących do Skarbu Państwa w trybie aukcji ustnej ogłoszonej publicznie, tj. na podstawie art. 33 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji /j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, póz. 1397, z późn. zm./.

Po dokonaniu sprzedaży udziałów Skarbu Państwa uprawnieni pracownicy i rolnicy otrzymaj ą udziały w Spółce zgodnie z przytoczonymi niżej przepisami:

  • na   podstawie   art.   36   ustawy   o   komercjalizacji   i prywatyzacji   uprawnionym
    pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez
    Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru;
  • zgodnie z art. 37 rolnikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji
    objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru.

Zgodnie z art. 32 ust. l ww. ustawy przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki.

Oszacowanie wartości Spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o zostało sporządzone w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa /Dz.U. Nr 37, póz. 288, z późn. zm./. Celem sporządzenia wyceny było określenie aktualnej wartości rynkowej Spółki dla celów prywatyzacji. Wycenę opracowano w oparciu o informacje uzyskane przez doradcę MSP w trakcie wizji lokalnych, dane oraz dokumenty dostarczone przez Spółkę. Doradca oświadczył, iż dokonał eksperckiej weryfikacji używanych danych, informacji, materiałów

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kazalska, te/. (22) 695 97 09

źródłowych pod względem ich aktualności. Wycenę opracowano w założeniu prawdziwości dokumentów i informacji otrzymanych od Zarządu Spółki. Korzystano także z licznych źródeł internetowych. Nie ukryto żadnych faktów, które mogłyby mieć wpływ na wartość Spółki. Doradca MSP stwierdził, iż w trakcie wyceny uwzględniono także zmienności czynników makroekonomicznych, oddziaływanie zjawisk koniunkturalnych, ryzyko krajowe. W związku z powyższym oszacowana wartość rynkowa Spółki może zostać wykorzystana dla potrzeb prywatyzacji.

Z informacji uzyskanych od Spółki wynika, że udział Spółki Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. w sprzedaży kwalifikowanego materiału siewnego nasion roślin rolniczych i ziemniaków sadzeniaków na rynku lokalnym wynosi 87 %, natomiast na rynku krajowym 4,5 %. W pozostałych grupach towarowych udział Spółki na rynku lokalnym wynosi 28 %, natomiast na rynku krajowym 0,7 %.

Z uwagi na udział w rynku krajowym produktów oferowanych przez KPN „Centrala Nasienna” w Kielcach Sp. z o.o. nie można stwierdzić, iż jej prywatyzacja jest „zagrożeniem dla naszego rolnictwa i bezpieczeństwa żywieniowego Polaków”.

Pragnę jednocześnie przytoczyć przykład Centrali Nasiennej Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej, która została sprywatyzowana 7 lipca 2009 r. Większościowym udziałowcem Spółki została firma hodowlano-nasienna SAATBAU LINZ z siedzibą w Linz -Austria. Od tego momentu Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej jest firmą córką w międzynarodowej korporacji hodowli kukurydzy, zbóż i rzepaku – Saatabu Linz. Prywatyzacja nie tylko nie zmieniła profilu działalności Spółki, ale także przyczyniła się do jej rozwoju poprzez inwestycje, modernizacje, system szkoleń pracowniczych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu. Programy badawczo-rozwojowe realizowane przez SAATBAU LINZ opierają się na wykorzystaniu najnowszych technologii i nieustannie doskonalonych metod badawczych. Celem SAATBAU LINZ jest uzyskanie odmian charakteryzujących się wysoką jakością ziarna, wysokim plonowaniem, zdrowotnością oraz łatwością przerobu.

Spółka Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „Centrala Nasienna” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach jest prywatyzowana w oparciu o ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów „Planem Prywatyzacji”. Jedynie przekształcenie jej w podmiot prywatny pozwoli na efektywniejsze funkcjonowanie na rynku, w tym możliwości dopływu kapitału oraz korzystania z przywilejów, które przysługują sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych.


Do wiadomości:

  1. Sekretariat Prezesa RćKjyK/tinistrów
  2. Departament Skarg^Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców KPRM

Spnnv<ipr<n\-citki: Agnieszka Kuzulska, lei. 122) 695 97 09