PANAP wzywa do stworzenia stref ochronnych wolnych od pestycydów wokół szkół

Po zatruciu 24 uczniów w Port Dickson w Malezji: PANAP wzywa do stworzenia stref ochronnych wolnych od pestycydów wokół szkół

Penang, Malezja – Sieć Działań Pestycydowych Azja i Pacyfik (PANAP) wzywa rząd Malezji do ustanowienia strefy wolnej od pestycydów wokół szkół po tym, jak studenci w Port Dickson poważnie zachorowali podczas zajęć z powodu narażenia na podejrzane opary pestycydów z pobliskiej farmy chili.
Według doniesień prasowych, 13 z 24 dotkniętych uczniów Sekolah Kebangsaan Linggi musiało zostać przewiezionych do szpitala 18 lipca po doświadczeniu nudności, wymiotów, zawrotów głowy, duszności i niewyraźnego widzenia. Ostatnio hospitalizowani uczniowie byli w stanie stabilnym.

Uczniowie w wieku od 9 do 12 lat twierdzili, że opary zapachowe przenikają powietrze podczas badania i że wkrótce potem wystąpią objawy.

„Wyrażamy naszą troskę o dzieci dotknięte tym incydentem w Port Dickson. Wszystkie opisane przez nich objawy wskazują na ostre zatrucie pestycydami. Władze powinny dokładnie zbadać incydent, pociągnąć odpowiedzialne strony do odpowiedzialności i podjąć kroki w celu zapewnienia, że ​​nie powtórzy się – w tej szkole lub w innym miejscu w Malezji. Strefa buforowa wolna od pestycydów wokół szkół będzie dobrym punktem wyjścia – powiedział Sarojeni Rengam, dyrektor wykonawczy PANAP.

PANAP kieruje petycję do rządów, aby przyjęły strefę buforową wolną od pestycydów w odległości co najmniej jednego kilometra wokół szkół, aby chronić dzieci, w szczególności przed dryfami i opryskami pestycydami z powietrza. Szacuje się, że około 1,5 miliarda dzieci w Azji żyje na obszarach wiejskich, co czyni je podatnymi na kontakt z wysoce niebezpiecznymi pestycydami (HHP).

Pestycydy są szczególnie toksyczne dla dzieci. Badania wykazały, że pestycydy mogą powodować nieodwracalne szkody w rozwoju fizycznym i psychicznym dzieci. Narażenie dzieci na HHP narusza Konwencję ONZ o prawach dziecka, która uznaje „wrodzone prawo dziecka do życia” oraz że należy zapewnić przetrwanie i rozwój dziecka w „maksymalnym możliwym zakresie”.

PANAP udokumentował, w jaki sposób niektóre szkoły w Kambodży i Wietnamie przyjęły strefy buforowe wolne od pestycydów dzięki wysiłkom lokalnych organizacji, władz szkolnych i rządowych. „Widzieliśmy, jak zdrowie i dobre samopoczucie uczniów znacznie się poprawiło po ustanowieniu wokół szkół stref buforowych wolnych od pestycydów. Zachęciły one również rolników do przejścia na agroekologiczne alternatywy dla pestycydów. Mamy nadzieję, że podobne działania zostaną podjęte w celu ochrony malezyjskich dzieci – podsumował Rengam.

Odniesienie: Koordynator kampanii Deeppa Ravindran, Protect Our Children From Toxic Pesticides, Deeppa.ravindran@panap.net.

Źródło: After poisoning downs 24 students in Port Dickson, Malaysia: PANAP calls for pesticide-free buffer zones around schools