O co chodzi polskim rolnikom

Brak długofalowej, perspektywicznej i kompleksowej polityki rolnej oraz brak dialogu rządu ze środowiskiem rolniczym powoduje, że sytuacja w polskim rolnictwie stale się pogarsza. Zaniechania w polityce rolnej obecnego rządu sprawiają, że obecna sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna i wkrótce doprowadzi do bankructwa wielu gospodarstw rolnych. Od grudnia 2012r. trwa protest zachodniopomorskich rolników. Mimo porozumienia wynegocjowanego podczas rozmów w styczniu 2013r. rolnicze postulaty nie są realizowane.
Rolnicy domagają się między innymi, uznania dzierżawy z prawem dziedziczenia jako pełnoprawnej formy gospodarowania gruntami. Obecna sytuacja ekonomiczna wielu gospodarstw nie pozwala na inwestowanie w zakup ziemi. Dzierżawa może być korzystna zarówno dla Skarbu Państwa jak i rolniczych rodzin oraz pozwoli na zachowanie narodowego charakteru ziemi rolnej. Brak jest rozwiązań uszczelniających zasady obrotu ziemią i ochrony jej przed wyprzedażą po roku 2016.
Wciąż nie ma przepisów umożliwiających sprzedaż zarówno nieprzetworzonych jak i przetworzonych płodów rolnych przez rolników i dostosowania przepisów sanitarnych do skali i sezonowości produkcji. Skandalem jest, że w powstających sklepach specjalizujących się w sprzedaży produktów tradycyjnych brak jest produktów polskich!
Rząd do tej pory nie zadbał o stworzenie odrębnych przepisów sanitarnych dla rolników przetwarzających własne surowce- sezonowo i na małą skalę. W dalszym ciągu nie ma ustawowego zakazu upraw GMO, a istniejące prawo o GMO jest niezgodne z Konstytucją.
Na skutek przejęcia kontroli nad łancuchem żywnościowym przez ponadnarodowe korporacje spadła opłacalność produkcji rolnej. Płody rolne osiągają ceny, które nie pokrywają kosztów produkcji. Rolnicy, którzy zaciągneli kredyty na zakup ziemi, modernizację gospodarstw i sprzętu do produkcji są o krok od bankructwa.
Jednocześnie różnego rodzaju klęski żywiołowe i szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną dodatkowo pogarszają złą sytuację gospodarstw. Obecnie już protestują rolnicy we wszystkich województwach, blokujac drogi i apelując do Premier Kopacz o podjęcie rozmów. Protest rolników pod Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach 03.02.2015.

Bardzo dobry reportaż TV Kielce
Film o protestach na YT
http://wiadomosci.onet.pl/krakow/protest-rolnikow-w-krakowie/0dw1b
http://www.zengardner.com/polish-farmers-blockade-motorways-across-country/