Pierwsza chimera ludzka małpa budzi obawy wśród naukowców

Naukowcy przeprogramowali ludzkie komórki przed wstrzyknięciem ich do zarodka małpy

WYJĄTEK: Uczynienie małp mózgami bardziej ludzkimi jest dla niektórych czerwoną linią, ale pod pewnymi względami już została przekroczona. W kwietniu naukowcy z Chin opublikowali badanie, w którym twierdzili, że wprowadzili gen ludzkiego mózgu u małp, przy czym zwierzęta wykazują takie cechy, jak lepsza pamięć krótkotrwała i krótsze czasy reakcji. Zwierzęta te nie są chimerami, ale jasne jest, że przekraczane są nowe granice.

Pierwsza chimera ludzka małpa budzi obawy wśród naukowców

Nicola Davis
The Guardian, 3 sierpnia 2019 r
https://www.theguardian.com/science/2019/aug/03/first-human-monkey-chimera-raises-concern-among-sciencesists

Naukowcy przeprogramowali ludzkie komórki przed wstrzyknięciem ich do zarodka małpy

Wysiłki zmierzające do stworzenia chimer ludzi i zwierząt ponownie uruchomiły debatę etyczną po tym, jak pojawiły się doniesienia, że ​​naukowcy wyprodukowali embriony małp zawierające komórki ludzkie.

Chimera to organizm, którego komórki pochodzą od dwóch lub więcej „osobników”, a ostatnie prace dotyczą kombinacji różnych gatunków. Słowo pochodzi od bestii z mitologii greckiej, o której mówi się, że jest częściowo lwem, kozą i wężem.

Najnowszy raport, opublikowany w hiszpańskiej gazecie El País, twierdzi, że zespół naukowców pod kierunkiem prof. Juana Carlosa Izpisúa Belmonte z Salk Institute w USA wyprodukował małpy chimerowe. Według raportu badanie zostało przeprowadzone w Chinach „w celu uniknięcia problemów prawnych”.

Chimery są postrzegane jako potencjalny sposób rozwiązania problemu braku narządów do przeszczepu, a także problemów odrzucania narządów. Naukowcy uważają, że narządy genetycznie dopasowane do konkretnego ludzkiego biorcy mogłyby pewnego dnia być hodowane wewnątrz zwierząt. Podejście to polega na pobraniu komórek od dorosłego człowieka i przeprogramowaniu ich, aby stały się komórkami macierzystymi, co może doprowadzić do powstania dowolnego rodzaju komórek w ciele. Następnie są wprowadzane do zarodka innego gatunku.

Izpisúa Belmonte i inni naukowcy wcześniej zdołali wyprodukować zarówno embriony wieprzowe, jak i owcze, które zawierają komórki ludzkie, chociaż proporcje są niewielkie: w tym drugim przypadku naukowcy szacują, że tylko jedna komórka na 10 000 była ludzka. Chimery świń-ludzi i owiec-ludzi są po części atrakcyjne, ponieważ świnie i owce mają narządy o odpowiedniej wielkości do przeszczepu na ludzi.

Szczegóły prac zgłoszonych w tym tygodniu są nieliczne: Izpisúa Belmonte i koledzy nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Jednak Alejandro De Los Angeles, z wydziału psychiatrii na Uniwersytecie Yale, powiedział, że prawdopodobnie opracowano chimery małpa-człowiek w celu zbadania, jak poprawić proporcję komórek ludzkich w takich organizmach. „Wytwarzanie chimer ludzkich małp mogłoby nauczyć nas, jak wytwarzać chimery ludzkiej świni z nadzieją na wytwarzanie narządów do przeszczepu” – powiedział. „Może nas nauczyć, jakich rodzajów komórek macierzystych powinniśmy używać, lub innych sposobów zwiększania tzw.„ Poziomu chimeryzmu u ludzi ”u świń”.

De Los Angeles zwrócił uwagę, że podobnie jak w przypadku wcześniejszych prac u świń i owiec, chimery małpy ludzkiej podobno mogły się rozwijać tylko przez kilka tygodni – tj. Zanim faktycznie powstały narządy.

Zgodził się z tym profesor Robin Lovell-Badge, biolog ds. Rozwoju z londyńskiego Instytutu Francisa Cricka. „Nie sądzę, aby dotyczyło to w szczególności etyki, ponieważ nie zabierasz ich wystarczająco daleko, aby mieć układ nerwowy lub rozwijać się w jakikolwiek sposób – to po prostu kula komórek” – powiedział.

Ale Lovell-Badge dodał, że gdyby pozwolono chimerom dalej się rozwijać, mogłoby to budzić obawy. „Jak ograniczyć wkład komórek ludzkich tylko do narządu, który chcesz wnieść?” – powiedział. „Jeśli jest to trzustka, serce lub coś, albo nerka, to w porządku, jeśli dasz radę to zrobić. [Ale] jeśli pozwolisz tym zwierzętom przejść całą drogę i się narodzić, jeśli masz duży wkład w centralny układ nerwowy z komórek ludzkich, to oczywiście staje się to problemem ”.

Wiadomość o chimerach małpa-człowiek pojawia się wkrótce po tym, jak doniesiono o japońskich badaczach, takich jak prof Hiromitsu Nakauchi, otrzymujących wsparcie rządowe w tworzeniu chimer mysio-ludzkich.

W marcu Japonia zniosła zakaz zezwalania takim embrionom na rozwój dłużej niż 14 dni i wszczepiania ich do macicy, co oznacza, że ​​te chimery mogą, jeśli zostanie udzielone pozwolenie na eksperyment, zostać unieważnione. Nakauchi powiedział, że nie planuje jeszcze terminować ludzkich chimer.

Lovell-Badge powiedział, że jest bardzo mało prawdopodobne, że zwierzęta, jeśli zostaną sprowadzone na świat, przybiorą ludzkie zachowanie, ale powiedział, że zwierzęta mogą nie zachowywać się jak „normalne” gryzonie.

„Są więc pewne problemy związane z dobrostanem zwierząt, a także„ etyczne czynniki ”związane z przekształcaniem czegoś bardziej ludzkiego” – powiedział. „Oczywiście, jeśli każde urodzone zwierzę miało cechy ludzkiego wyglądu, twarzy, rąk, skóry, podejrzewam, że choć naukowo bardzo interesujące, ludzie mogą się tym trochę denerwować.”

De Los Angeles i koledzy zasugerowali, że chimery małpio-ludzkie mogłyby teoretycznie zapewnić nowe sposoby badania chorób neurologicznych i psychiatrycznych u ludzi.

„Teoretycznie w przypadku chorób, w których modele naczelnych nie są wystarczająco dobre, wytwarzanie chimer małpy ludzkiej mogłoby zapewnić lepszy model chorób mózgu”, powiedział Guardian, dodając, że w przypadku choroby Alzheimera ponad 150 prób zakończyło się niepowodzeniem w ciągu 20 lat , prawdopodobnie z powodu braku dobrego modelu choroby.

Jednym z możliwych podejść do badań mózgu jest to, że zarodek małpy mógłby zostać genetycznie zmieniony, a następnie wstrzyknięty ludzkim komórkom macierzystym, tak aby część mózgu, na przykład hipokamp, ​​składała się wyłącznie z komórek ludzkich. Podobne podejście zostało wcześniej zastosowane przez Izpisúa Belmonte i współpracowników do wyhodowania trzustki szczura wewnątrz myszy.

„Jeśli po prostu zamienisz hipokamp, ​​nie oznacza to, że będziesz miał mózg funkcjonujący u człowieka”, powiedział Lovell-Badge. „Być może będą mieć nieco lepsze wspomnienia lub nieco inne wspomnienia… ale nie będą mieć ludzkiej kory, co faktycznie czyni nas ludźmi”.

Ale takie propozycje wkraczają prosto na etyczną arenę, na którą inni usilnie próbują się uchylić: możliwość, że ludzkie komórki znajdą się w mózgach małp, rozwój niektórych strachów może spowodować, że stworzenia będą podobne do ludzkich. Badacze wcześniej powiedzieli, że są w stanie zapobiec przedostawaniu się ludzkich komórek do mózgu chimer lub organów płciowych.

De Los Angeles powiedział, że przed chimerami ludzkimi małpami jest jeszcze długa droga.

„Ewolucyjny dystans między ludźmi a małpami obejmuje 30–40 milionów lat, więc nie jest jasne, czy jest to w ogóle możliwe”, powiedział. „Ta różnica jest większa niż 10 milionów lat między myszami i szczurami, a nawet skuteczność wytwarzania chimer myszy i szczurów jest już dość niska”.

Uczynienie małpich mózgów bardziej ludzkimi jest dla niektórych czerwoną linią, ale pod pewnymi względami zostało już przekroczone. W kwietniu naukowcy z Chin opublikowali badanie, w którym twierdzili, że wprowadzili gen ludzkiego mózgu u małp, przy czym zwierzęta wykazują takie cechy, jak lepsza pamięć krótkotrwała i krótsze czasy reakcji. Zwierzęta te nie są chimerami, ale jasne jest, że przekraczane są nowe granice.

Lovell-Badge powiedział, że uważa, iż rozwój chimer małpy ludzkiej w celu zbadania części ośrodkowego układu nerwowego może zyskać aprobatę, ale zajmie to trochę czasu.

„W Wielkiej Brytanii każda propozycja stworzenia chimerów z małpami ludzkimi musiałaby być bardzo dobrze uzasadniona i musiałaby przejść przez bardzo trudny proces przeglądu” – powiedział. „Jestem pewien, że jakakolwiek propozycja przejścia bezpośrednio na żywe chimery nie uzyska akceptacji w Wielkiej Brytanii i prawdopodobnie także w Japonii”.