List grupy posłów PE do Komisji Europejskiej ws GMO

Komisja Europejska musi działać, aby zapewnić, że „nowe GMO” są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa, śledzone i etykietowane.

Zadaniem Komisji jest wdrożenie orzeczenia Europejskiego Trybunału w państwach członkowskich i na szczeblu UE, mówią Zieloni.

Rok po tym, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że niektóre techniki edycji genów dają początek GMO, grupa Zieloni / EFA w Parlamencie Europejskim wzywa Komisję do podjęcia znaczących działań w celu uzyskania GMO opracowanych przy użyciu tych technik ocenianych, śledzonych i oznakowane.

List grupy do Komisji znajduje się poniżej.

Szanowny Panie Przewodniczący Juncker,

Piszemy o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-528/16), wydanym rok temu, w dniu 25 lipca 2018 r., W którym stwierdzono, że organizmy uzyskane za pomocą technik ukierunkowanej mutagenezy należy traktować jako organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 2001/18.

Pomimo roku, w którym mogła działać, Komisja nie podjęła znaczących działań w celu wdrożenia tego ważnego orzeczenia.

Orzeczenie potwierdza, że ​​ukierunkowana mutageneza nie jest tak zwaną „nową techniką hodowlaną”, ale GMO zgodnie z definicją prawną.

Trybunał ustalił, że te nowe techniki stanowią zagrożenia, które „mogą okazać się podobne do tych, które wynikają z produkcji i uwalniania GMO poprzez transgenezę”, a zatem powinny być w pełni poddane środkom ostrożności wprowadzonym przez UE. Trybunał dodał, że jedynie techniki „z długą historią bezpiecznego stosowania” mogą być wyłączone z oceny ryzyka, identyfikowalności i etykietowania.

Nowe techniki modyfikacji genetycznej nie mogą potwierdzać tej długiej historii, a ostatnie badania naukowe pokazują, że rzeczywiście powodują one skutki poza celem [1], co może prowadzić do zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Kolejny powód, dla którego konieczne jest poddanie ich pełnej ocenie bezpieczeństwa oraz wymogom dotyczącym etykietowania i identyfikowalności.

Gdy orzeczenie ETS wyjaśniło status prawny tych technik, rolą Komisji Europejskiej było udostępnienie niezbędnych narzędzi technicznych w celu skutecznego wdrożenia orzeczenia na szczeblu państw członkowskich i UE.

Przykłady działań, które mogłyby zostać podjęte, wraz z państwami członkowskimi, obejmują wprowadzenie kontroli przywozu z krajów, w których uprawia się rośliny wytwarzane za pomocą nowych technologii genetycznych (np. Rzepak ODM, soja TALEN). Bez tych środków nie ma możliwości ustalenia, czy produkty te wchodzą na rynek UE. potencjalnie zagraża zdrowiu zwierząt i ludzi. Komisja nie wszczęła również postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko krajom, które nadal prowadzą nieautoryzowane próby polowe z uprawami stworzonymi za pomocą tych nowych technik.

Identyfikowalność tych nowych GMO jest rzeczywiście złożoną kwestią, ale badania wykazały, że śledzenie śladów, a zatem etykietowanie tych produktów, jest rzeczywiście technicznie wykonalne [2], biorąc pod uwagę zaangażowanie i wolę polityczną. Ponadto, w naszym rozumieniu, wykrywanie produktów tych technik będzie w każdym przypadku konieczne, aby właściciele patentów mogli dochodzić swoich praw.

Niektóre zainteresowane strony nie zgadzają się z orzeczeniem ETS i wzywają do zmiany prawa GMO w celu zwolnienia ich technik z nacisku na deregulację. Uwzględni to jedynie wąskie interesy biznesowe ze szkodą dla szerszego społeczeństwa, w tym praw konsumentów, rolników i hodowców, a także zasadę ostrożności, zapisaną w TFUE.

Uważamy, że Komisja pilnie musi podjąć kroki w celu utrzymania i egzekwowania orzeczenia ETS.

Dlatego zachęcamy Cię, rok później, do podjęcia tego ważnego zadania i czekamy z niecierpliwością na to, jak zamierzasz to zrobić w najbliższym możliwym terminie.

Z poważaniem,

Philippe Lamberts, poseł do PE
Tilly Metz MEP
Martin Häusling, poseł do PE
Eurodeputowany Benoît Biteau
Eurodeputowana Jutta Paulus
Sven Giegold, poseł do PE
Michèle Rivasi, poseł do PE
Yannick Jadot, poseł do PE
Poseł do PE Molly Scott-Cato
Petra De Sutter, eurodeputowana Anna Cavazzini, posłanka do PE
Saskia Bricmont MEP
Katrin Langensiepen MEP
Eurodeputowana Ellie Chowns
Catherine Rowett MEP

cc. Komisarz Andriukaitis, komisarz Katainen, komisarz Moedas

Uwagi

  1. Termin ten jest używany tutaj, aby uwzględnić niezamierzone, nieprzewidziane, niedocelowe, niedocelowe lub nieprzewidziane efekty.
  2. Zobacz na przykład: New Breeding Techniques: Detection and Identification of the Techniques and Derived Products

Indie Grupy rolników planują protest przeciwko rozprzestrzenianiu się upraw GM

Grupy grożą wielką ogólnonarodową agitacją, jeśli wzrost nielegalnych upraw GM nie zostanie sprawdzony

WYCIĄG: W liście do przewodniczącego komisji ds. Oceny inżynierii genetycznej A K Jaina, rolnicy stwierdzili, że technologia GM jest niebezpieczna i kosztowna odwraca uwagę od rzeczywistych rozwiązań, których potrzebują rolnicy. „Rząd Indii i GEAC nie powinni wierzyć, że rolnicy w tym kraju chcą GMO tylko dlatego, że walczy o nie kilka skrajnych grup lub dlatego, że pozbawieni skrupułów handlowcy wykorzystują problemy rolników poprzez nielegalne sieci zaopatrzenia w nasiona”, powiedziała petycja .

Grupy rolników planują protest przeciwko rozprzestrzenianiu się upraw GM

Rediff.com, 16 lipca 2019 r
https://m.rediff.com/business/report/farmer-groups-plan-protest-against-spread-of-gm-crops/20190716.htm

Grupy, w tym te związane z organizacją macierzystą rządzącej partii Bharatiya Janata, Rashtriya Swayamsevak Sangh, zagroziły także wielką ogólnonarodową agitacją, jeśli wzrost nielegalnych upraw GM nie zostanie sprawdzony.

Grupy rolników, przekraczające granice polityczne, planują zwrócić się do rządu o zapobieganie rozprzestrzenianiu się „nielegalnych” upraw genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w tym kraju.

Grupy, w tym te związane z organizacją dominującą rządzącej partii Bharatiya Janata, Rashtriya Swayamsevak Sangh, zagroziły także wielką ogólnonarodową agitacją, jeśli wzrost nielegalnych upraw GM nie zostanie sprawdzony.

Własna komórka rolników RSS, a także lewica i organizacje socjalistyczne zebrali się, aby złożyć tę petycję. Domagali się również surowych działań przeciwko tym, którzy rzekomo wprowadzają rolników w błąd.

W liście do przewodniczącego komisji ds. Oceny inżynierii genetycznej A K Jaina rolnicy stwierdzili, że technologia GM jest niebezpieczna, a kosztowne odwrócenie uwagi od rzeczywistych rozwiązań, których potrzebują rolnicy.

„Rząd Indii i GEAC nie powinni wierzyć, że rolnicy w tym kraju chcą GMO tylko dlatego, że walczy o nie kilka grup pobocznych lub dlatego, że pozbawieni skrupułów handlowcy wykorzystują problemy rolników poprzez nielegalne sieci zaopatrzenia w nasiona”, powiedziała petycja , który ma jeszcze zostać wysłany do Jaina.

W petycji przytoczono przykłady rolników sadzących zabronione nasiona bawełny HTBt [tolerujące herbicydy Bt] i nasiona brinjal BT w Maharashtra i Haryana bez pozwolenia, i powiedzieli, że jeśli nie zostanie to powstrzymane, rolnicy mogą zacząć agitację.

Petycja została podpisana przez przedstawicieli BJP Kisan Morcha, Swadeshi Jagran Manch, Bhartiya Kisan Sangh, Bhartiya Kisan Union, Karnataka Rajya Raitha Sangha, wspieranej przez lewicę All India Krantikari Kisan Sabha i Agragami Kisan Sabha, pośród innych.

„Uważamy, że rząd jest wprowadzany w błąd przez ludzi, którzy przedstawiają mu błędne opinie i sugestie”, powiedział B N Chaudhary z Bhartiya Kisan Sangh.

W ubiegłym miesiącu, w ramach represji wobec rolników uprawiających nielegalnie uprawę bawełny BT odpornej na herbicydy, rząd Maharashtra złożył skargę policyjną przeciwko 12 osobom w okręgu Akola.

Źródła podały, że FIR zostały wniesione z powodu naruszenia różnych przepisów Seeds Act, indyjskiego kodeksu karnego, ochrony odmian roślin i Farmers Act, Custom Acts z 1962 roku i Patent Act, 1970.

Kilku rolników pod szyldem Shetkari Sangathana zorganizowało wielokrotne siewy HTBT jako protest przeciwko temu, co według nich było nielegalną odmową technologii.

Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska z 1986 r. Uprawa roślin zmodyfikowanych genetycznie, która nie została zatwierdzona przez rząd, jest nielegalna i może prowadzić do pięciu lat więzienia lub grzywny w wysokości 1 lakh. HTBT to trzecia generacja bawełny BT w Indiach.

12 czerwca GEAC pod nadzorem ministerstwa środowiska i lasów napisał do naczelnego sekretarza Maharashtra, szukając raportu i niezbędnych działań w celu wysiewu niezatwierdzonych nasion.

Jednak pomimo ostrzeżenia, rolnicy w kilku częściach Maharashtra, szczególnie w pasie do uprawy bawełny, organizowali masowe siewy. Panel centralny w 2018 r. Stwierdził, że prawie 15% bawełny uprawianej w Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh i Telangana może być nielegalne HTBT.