Akcja list do senatora

Akcja list do senatora – dotyczy KONIECZNYCH zmian w ustawie o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw

 

Senator…

 

Szanowny Pani Senator/Panie Senatorze,

 

Polska wolna od upraw GMO, to cel strategiczny będący podstawą suwerenności i bezpieczeństwa żywnościowego naszej ojczyzny.

Jesteśmy w momencie decydującym o przyszłości polskiej ziemi zdolnej wyżywić społeczeństwo i troski o zdrowie obywateli.

Osiągnięcie powyższego celu zapewni dobre prawo, ustawa transparentna, jednoznacznie blokująca wszelkie próby podjęcia upraw GMO i tym samym skażenia środowiska naturalnego oraz naturalnego łańcucha pokarmowego organizmami transgenicznymi, które w sposób sztuczny są wprowadzane do środowiska naturalnego metodami inżynierii genetycznej niespójnymi z procesami naturalnymi zachodzącymi w przyrodzie. Zdecydowana większość obywateli Rzeczpospolitej Polskiej nie chce upraw GMO i od wielu lat strona społeczna uczestniczy w tym celu w procedowaniu prawa w tym zakresie. Skażenie organizmami genetycznie modyfikowanymi niesie nieprzewidywalne w skutkach zmiany i zagrożenia o czym świadczą liczne badania naukowe.

Dlatego to w  roku 2011 Prezes Jarosław Kaczyński złożył publiczne przyrzeczenie:  

„…Jednocześnie składam publiczne przyrzeczenie i zobowiązanie: jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra najbliższe wybory i stworzy większość parlamentarną, całkowity zakaz upraw roślin GMO w Polsce wprowadzimy niezwłocznie! Wprowadzimy taki zakaz, bo bezpieczeństwo Polski i Polaków, bezpieczeństwo przyszłych pokoleń, jest dla nas najważniejsze…” (1)

Z uwagi na mocne stanowisko PiS-u (w przeszłości), który opowiadał się przeciwko GMO, partia zyskała silne poparcie społeczeństwa, które było zawsze podejrzliwe wobec genetycznie modyfikowanych roślin i wprowadzania ich do łańcucha pokarmowego.
Niestety po dojściu do władzy PiS BARDZO zmienił swoją politykę rolną/żywnościową, w tym również w sprawach kluczowych, jak GMO czy sprzedaż żywności przez rolników. Jest to bardzo kontrowersyjny zwrot w stosunku do przedwyborczych deklaracji! Odbieramy to jako wyraźny gest POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW.

 

Domagamy się SPEŁNIENIA PRZEDWYBORCZYCH OBIETNIC PiS, a w szczególności żądamy wprowadzenia przedstawionych przez stronę społeczną zmian w ustawie o GMO(*), która będzie wkrótce procedowana w Senacie. Poniżej omawiamy te KONIECZNE zmiany.

Propozycja ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw zawiera zapisy utrudniające prowadzenie upraw GMO, ale są one NIEWYSTARCZAJĄCE.
Tymczasem szybko rośnie liczba publikacji wyników badań naukowych potwierdzających wcześniej rozpoznane oraz nowe zagrożenia ze strony GMO dla zdrowia, ekonomii i środowiska, zwłaszcza gleby. Co więcej, uprawy GMO to nie tylko uzależnienie rolników od obcych korporacji, ale w rezultacie zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, Polski.

W ustawie brakuje kluczowej poprawki, która jest jedną z najskuteczniejszych blokad przed ewentualnymi uprawami GMO. Chodzi o obowiązek ubezpieczenia OC od potencjalnych szkód wywołanych przez uprawy GMO. Takie zabezpieczenie jest możliwe do wprowadzenia w zgodzie z przepisami UE i tak zrobiła na przykład Francja.

W Sejmie  poseł  sprawozdawca Jan Duda podkreślił m. in. , że „…w pracach nad projektem licznie uczestniczyła strona społeczna, która zgłaszała propozycje poprawek. Większość z nich została uwzględniona…” TO NIE JEST ZGODNE Z FAKTAMI, bowiem strona społeczna zgłosiła ponad 30 (!) poprawek konsultowanych z biurem prawnym. Tymczasem podczas głosowań uwzględniono/przegłosowano/ tylko 6 (!) poprawek.

Oprócz poprawki o ubezpieczeniu OC posłowie odrzucili inne bardzo ważne, jak na przykład poprawki o ujawnianiu – zgodnie z przepisem unijnym – nazwy lub imienia i nazwiska i adresu podmiotu zamierzającego uprawiać GMO, skróceniu okresu wydania zezwolenia na uprawę GMO czy też o możliwościach złożenia wniosku o kontrolę przez osobę fizyczną lub organizację społeczną.

 

W kwestii GMO rząd, posłowie i urzędnicy (!) PiS przedstawiają najbardziej niekorzystne dla Polski interpretacje prawa UE… Dlaczego?
Widać wyraźnie, że celem jest pozostawienie w ustawie furtek tak, aby możliwe było prowadzenie upraw GMO w Polsce. W konsekwencji będzie to oznaczało uzależnienie rolników i konsumentów od korporacji, zniszczenie resztek dobrego rolnictwa, chore społeczeństwo, zniszczoną naturalną bioróżnorodność.

Aż trudno uwierzyć, że tak nieprecyzyjny dokument prezentuje się społeczeństwu jako  ustawę mającą „zabezpieczyć Polskę w stu procentach przed uprawami GMO”. Mamy nadzieje, że Senatorowie poprawią ten POWAŻNY błąd posłów.

(*) Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029); projektodawcą jest Ministerstwo Środowiska     http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424

 

PRZYPOMINAMY FAKTY:
A. Już w latach 2004-2006 wszystkie Sejmiki Wojewódzkie zadeklarowały chęć tworzenia stref wolnych od GMO, podpisując odpowiednie, oficjalne dokumenty. Tym samym cała Polska ogłosiła się strefą wolną od GMO!
B. W Polsce – podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej – 70-80% konsumentów to przeciwnicy GMO!
C. JUŻ OD DAWNA WIADOMO, ŻE NIEMOŻLIWA JEST koegzystencja /współistnienie, sąsiadowanie/ upraw tradycyjnych i GMO.

D. Już w 2012 roku powstała lista 50 POWODÓW, dlaczego natychmiast należy WPROWADZIĆ ZAKAZ GMO; obecnie jest ich ZNACZNIE WIĘCEJ:

http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2012/11/50powodowniedlagmo.pdf

 

(1) http://m.niezalezna.pl/14812-kaczynski-wprowadzimy-zakaz-upraw-gmo

https://www.salon24.pl/u/jaroslawkaczynski/334256,domagam-sie-zawetowania-ustawy-o-gmo

https://wpolityce.pl/polityka/117264-domagam-sie-zawetowania-ustawy-o-gmo-jesli-wygramy-wybory-zakaz-gmo-wprowadzimy-niezwlocznie

 

Z poważaniem

Anna Szmelcer – Przewodnicząca Stowarzyszenia POLSKA WOLNA OD GMO

 

 

Prosimy na bazie powyższego listu wysyłać na poniższe adresy listy od każdego z Was w podobnym tonie z podobną treścią.

 

Lista e-maili do senatorów

 

adam.bielan@senat.gov.pl
andrzej@kobiak.bydgoszcz.pl
antoni-szymanski@wp.pl
biuro.kilian@wp.pl
biuro.pis@neostrada.pl
biuro.senator@interia.pl
biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl
biuro@aleksanderbobko.pl
biuro@aleksanderpociej.pl
biuro@b.borusewicz.pl
biuro@bierecki.senat.pl
biuro@biurosenatorskie.pl
biuro@blaszczyk.senat.pl
biuro@dobkowski.senat.pl
biuro@golbalux.pl
biuro@grabowski.senat.pl
biuro@grubskimaciej.pl
biuro@grzegorzczelej.pl
biuro@jadwigarotnicka.pl
biuro@kaminskiandrzej.pl
biuro@kazimierzkleina.pl
biuro@klich.pl
biuro@konstantyradziwill.pl
biuro@kopiczkomalgorzata.pl
biuro@kraska.home.pl
biuro@majer.senat.pl
biuro@mieczyslawaugustyn.pl
biuro@mikolajczyk.senat.pl
biuro@misiolek.senat.pl
biuro@obremski.senat.pl
biuro@pajakandrzej.pl
biuro@piotrflorek.pl
biuro@piotrwach.org.pl
biuro@probierz.pl
biuro@ryszardbonislawski.pl
biuro@senatorczudowska.pl
biuro@senatorgawel.pl
biuro@senatorstanislawek.pl
biuro@senatorszwed.pl
biuro@slawomirrybicki.pl
biuro@stanislawgogacz.pl
biuro@warzocha.senat.pl
biuro@wcisla.senat.pl
biuro@wojciechpiecha.eu
biuro@zdrojewska.senat.pl
biuro@zdzislawpupa.pl
biuro@zientarski.pl
biuroambrozik@gmail.com
biuronapieralski@gmail.com
biurorusiecki@tlen.pl
biurosenatorskie.st@interia.pl
biurosenatorskie@marekborowski.pl
filipl@wp.pl
jacek@wlosowicz.pl
jan_dobrzynski@wp.pl
jaroslaw@duda.org.pl
jerzy.fedorowicz@onet.eu
jmj@jmjackowski.pl
kontakt@jerzychroscikowski.pl
kontakt@sagatowska.net
kontakt@tadeuszkopec.pl
kontakt@waldemarslugocki.pl
kslon@op.pl
lask@senatorluczak.pl
m.f.potoczny@gmail.com
marek.martynowski@wp.pl
marek@rocki.pl
pdgulewski@gmail.com
robert.mam@interia.pl
rulewski@janrulewski.pl
s.karczewskibiuro@wp.pl
sekretariat@panczyk.senat.pl
senat.mioduszewski@gmail.com
senator.kmjg@gmail.com
senator.koc@gmail.com
senator.pek@gmail.com
senator.zaryn@gmail.com
senator@bielmlek.com.pl
senator@czarnobaj.senat.pl
senator@dowhan.pl
senator@grodzki.senat.pl
senator@leszekpiechota.pl
senator@marianposlednik.pl
senator@sewerynski.pl
senator@sztark.senat.pl
senatorlyczak.biuro@wp.pl
senatorpeczkis@wp.pl
senatorrafalslusarz@gmail.com
szajac@wp.pl

 

Czerwona kartka dla Senatorów – Senat za GMO

Czerwona kartka dla Senatorów – Senat za GMO

  Senatorowie dołączyli do posłów i urzędników PiS i ODRZUCILI BARDZO WAŻNE poprawki strony społecznej podczas posiedzenia łączonych komisji w sprawie projektu ustawy o GMO(*).

Widać wyraźnie, że jest decyzja polityczna (!) PiS, aby pozostawić w ustawie furtki – tak, aby możliwe było prowadzenie upraw GMO w Polsce. W konsekwencji będzie to oznaczało uzależnienie rolników i konsumentów od korporacji, zniszczenie resztek dobrego rolnictwa, chore społeczeństwo, zniszczoną naturalną bioróżnorodność. Nie możemy na to pozwolić! CO ZOSTAWIMY NASZYM DZIECIOM I WNUKOM?!

 

Zanim zapowiemy inne działania, podpiszcie i nagłaśniajcie petycję: http://www.petycje.pl/petycja/12896/petycja_-_weto_dla_gmo.html

 

UWAGA! Ostateczne posiedzenie Senatu w sprawie ustawy o GMO jest zaplanowane na 6 marca 2018 r. . Początek posiedzenia w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 11.00 https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,502,1.html

 

Wspieraj Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO – 1% dla Polski Wolnej od GMO http://www.polskawolnaodgmo.org/

 

(*)TRANSMISJA z powyższego posiedzenia:

Komisja Środowiska (94.) oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (90.) – 28.02.2018 r.

https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 734, druki sejmowe nr 1424, 2029 i 2029-A)

 

Link do udostępnienia tej informacji na FB:

https://www.facebook.com/146621302031584/photos/a.261850740508639.84148.146621302031584/2145212718839089/?type=3&theater